Persbericht Voorste Venne

PERSBERICHT   GEMEENTE   HEUSDEN

Brede steun plan revitalisering Voorste Venne

Alle gebruikers van De Voorste Venne in Drunen staan achter het nieuwe plan voor de revitalisering van het cultureel centrum. Het plan, dat dinsdag 5 april door het college van Heusden werd goedgekeurd, is bovendien € 1,3 miljoen goedkoper dan het plan dat een jaar geleden werd gepresenteerd.

Kern van het nieuwe plan is dat de bibliotheek niet wordt ondergebracht in het bestaande pand, maar in een nieuwe aanbouw op het middelste binnenterrein. Door deze wijziging in het plan kunnen andere voorzieningen in De Voorste Venne op hun huidige plek blijven. Een andere in het oog springende wijziging is de verplaatsing van de centrale entree naar de oostgevel van het complex, waardoor een directe relatie met het parkeerterrein ontstaat. Daarnaast worden de foyer en de theaterzaal aangepast en worden de keuken en de trap naar de andere zijde van de foyer verplaatst. Daardoor ontstaat de mogelijkheid om bij grote evenementen de foyer bij de theaterzaal te trekken.

Voordeel
Met deze nieuwe plek binnen het complex valt de komst van de bibliotheek naar De Voorste Venne € 1 miljoen duurder uit. Deze extra kosten worden echter goedgemaakt door het feit dat de voorzieningen die in het vorige plan voor de bibliotheek moesten wijken, nu op hun huidige plek kunnen blijven. Samen met onder meer een BTW-voordeel van ruim € 0,5 miljoen levert dit een uiteindelijke kostenbesparing op van € 1,3 miljoen. De totale investering voor de revitalisering komen in het nieuwe plan op zo’n € 9,4 miljoen.

Anders dan in het vorige voorstel wil het college het plan in één keer uitvoeren (optie 1). Reden is vooral dat alle gebruikers een sterke voorkeur voor uitvoering in één fase hebben. Daarnaast is de investering van de tweede fase met zo’n € 700.000 relatief zo klein dat een gefaseerde realisatie weinig toevoegt.

Gemeenteraad

Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad van Heusden om zich over het nieuwe plan uit te spreken. Het college wil de raad in totaal vijf opties voorleggen, waarvan de hierboven genoemde voorkeursoptie van het college er één is. Andere opties zijn uitvoering van het plan in twee fases, waarbij de bibliotheek verplaatst wordt in de eerste of in de tweede fase. Ook ligt de optie voor om de bibliotheek op de huidige locatie aan de Rooseveltstraat te handhaven en de revitalisering met de reeds beschikbare middelen uit te voeren. De vijfde en laatste optie is afzien van de revitalisering en alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud uit te voeren.

De gemeenteraad spreekt zich op dinsdag 10 mei a.s. uit over het voorstel. Als de raad instemt met het voorstel, wordt het plan vervolgens verder uitgewerkt, waarna een definitief plan volgt met raadsvoorstel waarin het benodigde aanvullende krediet wordt gevraagd.