Gisteravond kwam de gemeenteraad in zijn oude samenstelling voor het laatst bijeen. Een afscheidsvergadering dus. Negen raadsleden namen afscheid, dat betekent dus een flinke vernieuwing want een derde deel van de raad treedt af en mogelijk straks nog meer bij de collegevorming.

Bij de fractie Gemeentebelangen nam Jan de Bonth afscheid. Jan heeft acht jaren in de raad gezeten en heeft zich daar voornamelijk bezig gehouden met de portefeuille Ruimtelijke Zaken. Jan had nog graag verder gegaan als raadslid maar de verkiezingsuitslag maakte dat niet mogelijk. Jan blijft uiteraard wel lid van onze partij en wij zullen ongetwijfeld nog vaak gebruik kunnen maken van zijn kennis en kunde.

Ook Bart van Spaandonk nam afscheid als raadslid, weliswaar als DDE-er, maar zoals bekend wordt DDE-2002 opgeheven en is Bart samen met enkele andere leden van die partij lid geworden van onze partij. Bart was jarenlang het gezicht van DDE-2002 en was ook wethouder gedurende de raadsperiode 2002-2006. Bij zijn afscheid werd Bart benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Hieronder enkele foto’s van de feestelijke laatste bijeenkomst van de raad in de periode 2006-2010.