Bouwen in Heesbeen?

Al jarenlang ligt er een plan om woningen te bouwen op de bouwlocatie Verdoorn in Heesbeen. Onlangs heeft het college echter besloten een streep te zetten door het bouwplan. Het plan zou financieel gezien niet meer haalbaar zijn; er is te weinig belangstelling voor de nieuwe woningen die er gebouwd zouden gaan worden.

Gemeentebelangen heeft over deze kwestie de volgende brief met vragen aan het college gestuurd:

Drunen, 15 mei 2011

Aan het College van de gemeente Heusden.
Via e-mail griffie

Betreft:           vragen op grond van art. 61 RvO
Bouwlocatie Verdoorn

Geacht college,

In de vergadering van 26 april heeft u besloten het woningbouwproject Verdoorn 1 stop te zetten. Het besluit roept bij Gemeentebelangen diverse vragen op.

In 1997 heeft de gemeenteraad besloten de locatie Verdoorn in Heesbeen te ontwikkelen tot woningbouwlocatie en daarmee de plannen van de voormalige gemeente Heusden bevestigd. Ook de provincie vond het een belangrijk project en heeft een provinciale subsidie toegekend die inmiddels is uitbetaald.

  1. In het voorstel van 26 april wordt gesproken over een marktonderzoek. Wie heeft dat marktonderzoek uitgevoerd, op welke wijze en wat waren precies de resultaten?
  2. Uit gehouden informatieavonden rondom de ontwikkeling van het plan en uit de door de Dorpsvereniging Heesbeen vorig jaar ingediende belangstellenden lijst van 10 – 12 personen, blijkt voldoende animo. Hoe komt het college tot de stelling dat er een beperkte interesse is van 1 tot 3 woningen per jaar?
  3. Het bouwrijp maken van het gebied bij een nieuw plan kost altijd nogal wat tijd. Als per 1 juni 2011 gestart wordt met de verdere ontwikkeling van locatie Verdoorn 1 als woningbouwlocatie, wanneer kan dan begonnen worden met de bouw van de eerste woningen?

 

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie Gemeentebelangen,
Adri van den Hoven
Wilhelminastraat 63
5151 BX Drunen.