Nieuwsbrief 17 verschenen

Nieuwsbrief nr. 17 is verschenen met nieuws over de jaarrekening 2010 en de voorjaarsnota 2011, over het rapport van de rekenkamercommissie over handhaving in Heusden en over de afvaltarieven in 2012.

U kunt de Nieuwsbrief lezen onder het kopje Informatie