Wijziging busroutes Oudheusden

Onlangs zijn de busroutes in en rondom Oudheusden gewijzigd. Gemeentebelangen is daar niet gelukkig mee. De haltes in de Laagstraat zijn als gevolg van de routewijziging niet meer in gebruik; nieuwe haltes aan de Vestingstraat zijn echter bijzonder ongelukkig geplaatst en leveren regelmatig gevaarlijke situaties op. Gemeentebelangen wil een en ander bespreken in de informatievergadering Beheer en Bestuur van 30 november a.s. Daartoe hebben we onderstaande brief verstuurd:

Drunen, 15 november 2010

Aan de voorzitter van de agendacommissie
Via e-mail griffie

Betreft: verzoek agendering routewijziging buslijn 135 Oudheusden
o.g.v. artikel 13 lid 9 RvO

Geachte voorzitter,

Enkele weken geleden heeft busmaatschappij Veolia besloten de route van buslijn 135 ingrijpend te wijzigen. De bus rijdt sinds kort om Oudheusden in plaats van door Oudheusden.

Vanwege deze wijziging zijn 2 bushaltes tegen over elkaar geplaatst op de Vestingstraat nabij de kruising met de Laagstraat. De locatie van deze bushaltes is bijzonder ongelukkig.

Door het halteren van de bussen midden op straat ontstaan onoverzichtelijke en onveilige verkeerssituaties.

Daarnaast is de opstelruimte voor de passagiers erg krap. Bovendien is voor het plaatsen van bijvoorbeeld enkele fietsen geen ruimte.

Al deze veranderingen betekenen geen serviceverlening voor gebruikers van buslijn 135!

Gemeentebelangen wil in de cluster van gedachten wisselen over de ontstane situatie en overĀ  mogelijke alternatieven. Ook willen wij van het college horen wat het heeft ondernomen of gaat ondernemen tegen deze onlogische routewijziging.

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie Gemeentebelangen,
Adri van den Hoven
Wilhelminastraat 63
5151 BX Drunen.