Nieuwsbrief nr. 16 verschenen

Om onze leden en onze kiezers nog beter te informeren over onze standpunten komen we met een periodieke nieuwsbrief. Deze verschijnt eens in de twee maanden met actueel nieuws over de gemeentelijke politiek, gezien door de bril van Gemeentebelangen.

Nieuwsbrief nr. 16 van mei  2011 is net verschenen met daarin aandacht voor het Centrumplan Vlijmen, de fusie tussen ISD en WML en een bezoek van een delegatie van de gemeente Heusden aan Otjiwarongo.

Kijk op deze site bij INFORMATIE – NIEUWSBRIEVEN