Gastopinie door Wim van Engeland

Afgelopen zaterdag 15 oktober verscheen er in het Brabants Dagblad een opinieartikel van de hand van Wim van Engeland, wethouder namens Gemeentebelangen. Het artikel gaat over het accommodatiebeleid in onze gemeente Heusden; hieronder kunt u zijn visie nog eens nalezen:

De gemeente Heusden mag zich rijk rekenen als het gaat om het niveau en het aantal voorzieningen. Denk aan de vele sportvoorzieningen, Cultureel Centrum De Voorste Venne, de vorig jaar geopende Caleidoscoop in Vlijmen Vliedberg en de vele accommodaties waarin de Heusdense verenigingen onderdak vinden. Afgaande op de gemeentebarometer die weekblad Elsevier jaarlijks publiceert, scoort de gemeente Heusden met haar accommodaties een dikke voldoende. Als we het aantal voorzieningen afzetten tegen de lokale lasten, dan behoort Heusden volgens diezelfde barometer zelfs tot de top 5 van gemeenten in Nederland.

Dat is natuurlijk mooi en zeker iets om trots op te zijn. Maar de vraag is tegelijkertijd: heeft de gemeente Heusden wel zoveel voorzieningen en accommodaties nodig? En – wellicht nog belangrijker – moet de gemeente daar ook steeds voor aan de lat staan? Twee vragen die we – zeker in het licht van de huidige economische omstandigheden en het gegeven dat gemeenten de komende jaren flink gekort worden op hun bijdrage van het Rijk – niet onbeantwoord mogen laten.

Dat Heusden zoveel voorzieningen telt, is voor een belangrijk deel een erfenis uit het verleden. Vóór de fusie in 1997 was er immers nog sprake van de drie zelfstandige gemeenten, die ieder voor hun eigen inwoners een aantal voorzieningen in stand hielden. Nagenoeg al die voorzieningen zijn op dit moment nog steeds in gebruik en drukken behoorlijk op de gemeentelijke begroting. Denk alleen al aan het beheer en het onderhoud van al die gebouwen.

Het is niet voor niets dat het college van Heusden begin dit jaar heeft besloten om op termijn een aantal accommodaties af te stoten en de verenigingen en instellingen die daarin huizen, elders onder te brengen. Ook het gemeentelijk beleid om bij de bouw van nieuwe accommodaties primair uit te gaan van multifunctionaliteit, past in die lijn. Een voorbeeld van die multifunctionele insteek is Caleidoscoop in Vlijmen Vliedberg.

Natuurlijk beseffen we dat de koers die het college hiermee vaart, een behoorlijke impact heeft op de betrokken verenigingen en instellingen. Ze raken immers hun eigen vertrouwde onderkomen kwijt en moeten in de toekomst rekening gaan houden met de belangen van anderen. Maar de huidige luxe omstandigheden zijn voor de toekomst gewoonweg niet meer te handhaven. Willen we ook over twintig jaar in Heusden een gezond niveau van voorzieningen en accommodaties hebben, dan zullen we daar met z’n allen een steentje aan bij moeten dragen. Verenigingen, instellingen, onze gemeente, maar ook partijen zoals Woonveste en De Twern.

In dit licht past ook heel goed de discussie rond het pand Mommersteeg aan de Wolput in Vlijmen. Dit monumentale pand deed jaren dienst als kantoor van graszadenhandel Mommersteeg en is sinds 2001 eigendom van woonstichting Woonveste. Vanuit haar maatschappelijke rol wil Woonveste het pand Mommersteeg nu graag een sociaal-maatschappelijke invulling geven. Een initiatief dat wij als college van harte toejuichen. Hiermee kan immers de kern Vlijmen eindelijk het culturele hart krijgen, dat ze al jaren node mist. Bovendien kan het in de toekomst een geweldige meerwaarde bieden aan Geerpark, die duurzame woonwijk die de komende jaren in de achtertuin van Mommersteeg wordt ontwikkeld.

Ook instellingen zijn enthousiast over het plan van Woonveste en zouden graag hun intrek willen nemen in het pand, dat hiervoor overigens nog flink verbouwd moet worden. Maar ze lopen tegen de (hoge) huurprijs op, die Woonveste vraagt. Als bijna vanzelfsprekend richten dan zowel verenigingen als Woonveste daarbij hun blik op de gemeente. Of wij het verschil bij wijze van spreken willen bijpassen. Nee, zeg ik dan. Niet zonder meer. De gemeente is graag bereid om mee te denken over oplossingen, maar het kan niet zo zijn dat wij structureel investeren in de (te hoge) huurkosten van instellingen en verenigingen in onze gemeente. Dat past budgettair niet, Maar ook niet in deze tijd. Want meer dan ooit is een goed functionerende samenleving de verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Wim van Engeland is wethouder in de gemeente Heusden en heeft onder meer cultuur in zijn portefeuille.