Vorming nieuwe coalitie

Momenteel wordt druk gewerkt aan de vorming van een nieuwe coalitie. Gemeentebelangen, DMP, PvdA en Heusden Eén hebben inmiddels een principeovereenstemming bereikt om samen een nieuw college te vormen. Komende weken zal er gewerkt gaan worden aan een nieuw coalitieprogramma en portefeuilleverdeling. Daarna zal ook duidelijk kunnen worden wie de nieuwe wethouders zullen gaan worden.

Gisteren is namens de vier partijen onderstaand persbericht gepubliceerd:

PERSBERICHT

Nadat Heusden EEN als grootste uit de gemeenteraadsverkiezingen is gekomen heeft zij terstond de uitdaging aangenomen en is met enthousiasme in overleg gegaan met alle partijen.

Het overleg dat in een harmonieuze sfeer plaatsvond, heeft ertoe geleid dat er een principe overeenstemming is bereikt over het feit dat Gemeentebelangen, DMP Heusden, PvdA en Heusden EEN de coalitie gaan vormen voor de komende raadsperiode.

Voornoemde partijen zijn er van overtuigd dat zij op basis van een nog nader uit te werken coalitieprogramma op een sociaal verantwoorde manier samen kunnen werken aan de toekomst van de gemeente Heusden.

Heusden, 17 maart 2010