Wijziging bestuur


PERSBERICHT 18-05-2010

Tijdens de jaarvergadering op maandag 17 mei is de samenstelling van het bestuur van Gemeentebelangen voor een belangrijk deel veranderd. Op de eerste plaats omdat de zittend voorzitter Wim van Engeland inmiddels is benoemd tot wethouder. Daarmee kwam zijn positie in het bestuur vacant. In zijn plaats werd benoemd Bart van Spaandonk uit Drunen (in de afgelopen jaren was Bart nog raadslid voor DDE-2002).

Ook Ben van Hooft is afgetreden als bestuurslid en penningmeester. In zijn plaats werd Frie Klerks uit Drunen benoemd. Verder werden als nieuwe bestuursleden benoemd Annemarie Bok uit Drunen en Koen Kops uit Oudheusden.

Het secretariaat blijft in handen van Margreet Kleijer; ook de heren Harrie Smits (Heusden) en Jos Smits (Drunen) blijven als bestuurslid actief.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat of met ondergetekende,

Kees Musters
Lindestraat 61
5151 AMĀ  Drunen
0416 373364