Nieuwsbrief nr. 18 verschenen

Om onze leden en onze kiezers nog beter te informeren over onze standpunten komen we met een periodieke nieuwsbrief. Deze verschijnt eens in de twee maanden met actueel nieuws over de gemeentelijke politiek, gezien door de bril van Gemeentebelangen.

 

In Nieuwsbrief nr. 18 van september 2011 aandacht voor de nieuwe woonwijk Geerpark in Vlijmen, nieuwbouw in Elshout en het afschaffen van de kapvergunningen in onze gemeente.

Lees de Nieuwsbrief onder het tabblad INFORMATIE