Author Archives: Kees Musters

14 dec
0

14-12-2018: Baanbrekers 2.0

Hoe ziet het nieuwe Baanbrekers er uit? De laatste tijd gaat het best goed met Baanbrekers, u weet wel, de organisatie die namens de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk belast is met de uitvoering van de Participatiewet en ...

Lees meer
07 dec
0

07-12-2018: Onderhoud gebouwen

Drie ton per jaar extra nodig In de raadsvergadering van 18 december a.s. vraagt het college de raad om drie ton per jaar extra beschikbaar te stellen om het onderhoud van gemeentelijke gebouwen op peil te houden, een forse stijging ...

Lees meer
30 nov
0

30-11-2018: Grondbeleid

Grondbeleid voor 2019 geactualiseerd Het grondbeleid in de gemeente Heusden wordt elk jaar in december geactualiseerd. Het gaat dan niet alleen om de grondprijzen die in het nieuwe jaar moeten gaan gelden, ook andere zaken vragen soms de aandacht. Afgelopen ...

Lees meer
23 nov
0

23-11-2018: Veiligheidsbeleid

Veiligheidsplan in samenwerking met Meierij-gemeenten Minstens eens in de vier jaren moeten gemeenten een nieuw integraal Veiligheidsplan opstellen. Dat geldt uiteraard ook voor de gemeente Heusden. Voor de gemeenteraad van groot belang omdat de raad daarmee kan inspelen op specifiek ...

Lees meer
23 nov
0

23-11-2018: Integraal Veiligheidsplan

Integraal Veiligheidsplan 2019-2022

Lees meer
16 nov
0

16-11-2018: Nieuwe burgemeester

Installatievergadering in de Voorste Venne Afgelopen dinsdag een bijzondere raadsvergadering in de theaterzaal van de Voorste Venne: de installatievergadering van de nieuwe burgemeester van de gemeente Heusden, mw. Willemijn van Hees. Zij is de opvolgster van Jan Hamming, die ruim ...

Lees meer
09 nov
0

09-11-2018: Begroting 2019

Onaangename verrassingen Enkele maanden terug heeft het college de begroting voor 2019, samen met de meerjarenbegroting voor de jaren daarna vastgesteld en aan de raad toegezonden. Gisteravond kon de gemeenteraad zich over de begroting buigen en daarover een beslissing nemen. ...

Lees meer
09 nov
0

8-11-2018: Raadsbehandeling Begroting 2019

8-11-2018: Algemene beschouwing Gemeentebelangen bij begroting 2019 Het was een mooie begroting. Het nieuwe coalitieprogramma, dat niet meer in de voorjaarsnota verwerkt kon worden, is nu wel verwerkt en veel van wat er in dat coalitieprogramma staat is ook opgenomen. ...

Lees meer
02 nov
0

02-11-2018: Sociaal domein

Beschermd thuis in Heusden Op de raadsagenda van afgelopen dinsdag stond o.a. het onderwerp beschermd wonen. Dat onderwerp kwam tot nu toe eigenlijk niet of nauwelijks in de raad aan de orde om de simpele reden dat het onderwerp beschermd ...

Lees meer
01 nov
0

31-10-2018: Terugblik Raadsvergadering 30 oktober

Opvallend: een raadsvoorstel dat unaniem wordt verworpen Een van de belangrijke agendapunten op de raadsvergadering van 30 oktober jl. was het plan Steenenburg, althans de overeenkomsten met de Kelders Senior Groep. Deze overeenkomsten hebben betrekking op een drietal zaken. Allereerst ...

Lees meer