Author Archives: Kees Musters

10 nov
0

10-11-2017: GOL

Plannen liggen momenteel ter inzage De Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat ofwel de GOL is in een nieuwe fase beland. De voorontwerpen van de bestemmingsplannen zoals in het voorjaar gepubliceerd en besproken zijn nu getransformeerd tot ontwerpbestemmingsplannen en dat betekent dat de ...

Lees meer
04 nov
0

04-11-2017: GOL

GOL-project weer een stapje verder Het GOL-project is weer in een volgende fase beland: de voorontwerp inpassingsplannen van de provincie voor GOL-west en GOL-oost GS zijn in de afgelopen maanden met diverse partijen besproken; dat heeft geleid tot enkele aanpassingen ...

Lees meer
03 nov
0

03-11-2017: Burgerparticipatie

Inwonerspanel tevreden over gemeentelijke dienstverlening De burgerparticipatie is helemaal in: op vele beleidsterreinen zie je dat inwoners willen meespreken en dat er ook naar hun geluisterd wordt. Niet helemaal nieuw natuurlijk, want bij de ruimtelijke ordening is dat al veel ...

Lees meer
02 nov
0

31-10-2017: Terugblik Raadsvergadering

Beleid Woonvisie bijgesteld Een relatief korte raadsagenda, maar wel een nieuwe voorzitter. De eerste raadsvergadering onder voorzitterschap van waarnemend burgemeester Roel Augusteijn. Een ervaren rot in het vak en dus ging hem dat goed af. We wensen hem uiteraard veel ...

Lees meer
27 okt
0

27-10-2017: Armoedebeleid

De Klijnsmagelden in Heusden Staatssecretaris Jette Klijnsma stelde vorig jaar extra gelden beschikbaar om bij het armoedebeleid de doelgroep, mensen met de laagste inkomens, beter te bereiken. Het gaat dan met name om de kinderen van ouders met lage inkomens. ...

Lees meer
20 okt
0

20-10-2017: Peuterspeelzaalwerk

Peuterspeelzaal wordt kinderopvang Op 1 januari 2018 komt er een nieuwe regeling voor het peuterspeelzaalwerk en voor de kinderopvang. Dan treedt namelijk de Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk in werking. Die nieuwe wet heeft gevolgen voor met name het peuterspeelzaalwerk, ...

Lees meer
13 okt
0

13-10-2017: Onderzoek Woonvisie

Rekenkamer onderzoekt beleid volkshuisvesting Afgelopen woensdag werd in de informatievergadering Bestuur en Beheer gesproken over het onderzoek van de rekenkamer over de Woonvisie. Enkele jaren terug is de Woonvisie door de gemeenteraad vastgesteld en de kernvraag bij dit onderzoek is ...

Lees meer
06 okt
0

06-10-2017: OZB

OZB-tarief in 2018 omhoog De OZB-tarieven gaan in 2018 licht stijgen, maar dat zegt niet zo veel. Uiteindelijk gaat het om het bedrag dat de burger in 2018 aan OZB (Onroerende zaakbelasting) moet betalen. Elk jaar weer komen daar vragen ...

Lees meer
29 sep
0

29-09-2017: Afvalverwerking

Afvalscheiding loont! Goed nieuws: de afvalstoffenheffing gaat in 2018 voor een gemiddeld gezin met bijna 15% omlaag. Het jaarlijks te betalen bedrag gaat omlaag van € 186,96 naar € 159,60 en dat allemaal dankzij het omgekeerd inzamelen. Een daling van ...

Lees meer
22 sep
0

22-09-2017: Begroting 2018

Begroting meer dan sluitend! De begroting voor het jaar 2018 is inmiddels verschenen en zoals al bij het vaststellen van de Voorjaarsnota eerder dit jaar werd verwacht wordt er een gunstig perspectief gepresenteerd. Voor 2018 wordt een nog bescheiden begrotingsoverschot ...

Lees meer