Author Archives: Kees Musters

22 jan
0

22-01-2016: Grondbeleid

Het grondbeleid is vastgelegd in een nieuwe nota. U kunt die nota hier nalezen: 2016-0122 Nota Op goede gronden  

Lees meer
22 jan
0

22-01-2016: Grondbeleid

Op goede gronden Meestal stelt de raad eerst een beleidsnota vast en is het college vervolgens belast met de uitvoering daarvan. Met het grondbeleid lijkt het dit keer andersom te gaan. Er ligt een Kadernota Grondbeleid uit 2010, maar gaandeweg ...

Lees meer
18 dec
0

18-12-2015: Vluchtelingenbeleid

Heusden kiest voor kleinschalige opvang Mijn laatste column dit jaar kan eigenlijk alleen maar gaan over de vluchtelingenproblematiek; tenslotte het grootste probleem waar Europa en dus ook Nederland in 2015 mee te maken heeft gehad en dat nog altijd voortduurt. ...

Lees meer
11 dec
0

11-12-2015: GOL

Opnieuw uitstel GOL-maatregelen Het GOL-project is al diverse keren in deze kolommen aan de orde geweest, voor de laatste keer in maart 2015. Sindsdien zijn er weer nieuwe ontwikkelingen, maar elke keer schijnt dat te moeten leiden tot verder uitstel ...

Lees meer
04 dec
0

04-12-2015: Bestuursrapportage

Uitgaven Sociaal Domein nog steeds ongewis De jaarlijkse begrotingsvergadering vindt plaats in november, zo heeft de raad in november 2014 de begroting 2015 vastgesteld. Die sloot destijds met een negatief saldo van 269 duizend euro. Dat lijkt veel, maar op ...

Lees meer
27 nov
0

27-11-2015: Grondbeleid

Grondprijzen in 2016 Volgende week weer de nodige informatievergaderingen; waren er in de vorige ronde (oktober) nauwelijks bespreekpunten; nu zijn de agenda’s tot de nok gevuld. Voor de informatievergadering Samenleving zijn zelfs twee vergaderavonden ingepland. Bij de informatievergadering Bestuur en ...

Lees meer
20 nov
0

20-11-2015: Begrotingsdebat

Komt er een Verenigde Vergadering? De jaarlijkse begrotingsvergadering in de gemeenteraad Heusden bood dit jaar weinig verrassingen. In het verleden was de begrotingsvergadering het jaarlijkse hoogtepunt in de lokale politiek. Maar die tijd is al lang voorbij. Er wordt al ...

Lees meer
13 nov
0

13-11-2015: Toeristenbelasting

Raad houdt vast aan toeristenbelasting Gisteren heeft de gemeenteraad de begroting 2016 vastgesteld. Bij de vaststelling van die begroting komen ook allerlei verordeningen aan bod zoals de gemeentelijke belastingen. De belangrijkste daarvan zijn de verordeningen voor de OZB, de afvalstoffenheffing ...

Lees meer
13 nov
0

12-11-2015: Begroting 2016

Algemene Beschouwing bij begroting 2016 Na jaren van crisis en bezuiniging nu eindelijk een begroting zonder nieuwe bezuinigingsmaatregelen. Er komt weer wat licht in de tunnel, het begrotingsbeeld is positief met aanzienlijke overschotten in de komende jaren, de algemene reserve ...

Lees meer
06 nov
0

06-11-2015: Regionale samenwerking Langstraat

Nieuw Economisch Programma Enkele weken terug schreef ik op deze plaats over de regionale samenwerking op Hart van Brabant-niveau. Dit keer aandacht voor de regionale samenwerking op een iets lager schaalniveau, nl. de Langstraat ofwel de samenwerking tussen Heusden, Waalwijk ...

Lees meer