Author Archives: Kees Musters

30 jun
0

30-06-2017: Voorjaarsnota vastgesteld

Raad neemt voorstellen college grotendeels over Afgelopen dinsdag werden in een extra raadsvergadering diverse belangrijke financiële stukken behandeld. Zo werd uitvoerig gesproken over de jaarstukken van Baanbrekers, maar toch was dat niet het belangrijkste agendapunt. Prominente punten op de agenda ...

Lees meer
28 jun
0

28-06-2017: Jaarverslag 2016

Een overschot van 6 ton Voor het eerst in jaren kan de gemeente Heusden de boeken sluiten met een overschot. Voorgaande jaren was er steeds een tekort vanwege grote verliezen op de grondexploitatie. Ook in 2016 was er nog een ...

Lees meer
28 jun
0

27-06-2017: Voorjaarsnota

Er komt weer wat financiële ruimte De laatste VJN in deze raadsperiode. Bij de jaarrekening 2016 konden we al vaststellen dat het herstel van de financiële positie van de gemeente was ingezet. Wij gaan er van uit dat dit herstel ...

Lees meer
28 jun
0

27-06-2017: Jaarverslag en Jaarrekening 2016

Een beginnend herstel We zitten alweer in het laatste jaar van deze raadsperiode, een mooi moment om kort terug te blikken. Het college doet dat ook in het voorwoord bij dit jaarverslag en gebruikt daarbij het motto van het coalitieakkoord: ...

Lees meer
23 jun
0

23-06-2017: Woningbouw

Ook in kleine kernen wordt gebouwd Als het gaat over woningbouw in Heusden, dan denken we al snel aan de grote plannen die momenteel in uitvoering zijn, de Grassen en het Geerpark in Vlijmen en Dillenburg in Drunen. De verkoop ...

Lees meer
16 jun
0

16-06-2017: Onderwijs

Nieuwbouw scholen Afgelopen maandag was er een informatiebijeenkomst op de Dromenvanger (basisschool) in Oudheusden over het nieuwe Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2017-2026. Een ingrijpend plan met een aanzienlijk kostenplaatje. Op 12 juli gaat de gemeenteraad zich over dit plan buigen; daaraan ...

Lees meer
09 jun
0

09-06-2017: Omgevingsdienst

Opmerkelijk herstel Eind 2015/begin 2016 was er veel publiciteit rondom de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en bepaald niet positief. De financiële resultaten waren allerbelabberdst en voor 2016 werd zelfs een tekort van 3,4 miljoen verwacht. Veel kritiek vanuit diverse gemeenteraden; ...

Lees meer
02 jun
0

02-06-2017: Voorjaarsnota

Nota met perspectief Zoals vorige week ook al geconstateerd, het gaat weer de goede kant op met de gemeentelijke financiën. We zijn er nog lang niet, de schuldpositie is nog dramatisch hoog, maar het herstel is ingezet. Dat blijkt niet ...

Lees meer
26 mei
0

26-05-2017: Jaarrekening 2016

Herstel financiële positie ingezet De tijd van de jaarrekening is weer aangebroken, ook voor de gemeente Heusden. Voor het eerst sinds jaren vertoont de jaarrekening weer eens een overschot. In de afgelopen jaren was dat wel anders: 2013      een tekort ...

Lees meer
19 mei
0

19-05-2017: Grote projecten

Hypocrisie en opportunisme De raadsvergadering van afgelopen dinsdag mag best een historische vergadering genoemd worden. Niet vanwege de lengte van de agenda en ook niet vanwege de lengte van de vergadering, maar vooral vanwege de onderwerpen die op de agenda ...

Lees meer