Author Archives: Kees Musters

21 apr
0

14-04-2017: Vragen verkeer

Vlijmen, 14 april 2017 Aan het College van Heusden Via email griffie Betreft: Vragen o.g.v. art. 61 RvO over verkeersonveilige situaties in de gemeente Heusden Geacht college, Op 11 april heeft de heer Thomas van Os, rijschoolhouder en verkeersdeskundige woonachtig ...

Lees meer
21 apr
0

21-04-2017: Langstraat

Samenwerking op de tocht? Afgelopen dinsdag werd in de informatievergadering Bestuur en Beheer uitvoerig gesproken over de intergemeentelijke samenwerking in de Langstraat. Dit item kwam in eerste instantie aan de orde door een brief van de provincie van eind januari, ...

Lees meer
14 apr
0

14-04-2017: Baanbrekers

Nieuwe koers Afgelopen donderdag een belangrijke vergadering van het Algemeen Bestuur van Baanbrekers. Belangrijkste agendapunt: een Kadernota waarin de toekomstige ontwikkeling van Baanbrekers geschetst wordt. Belangrijke zaken worden hierin geregeld, althans voorgesteld aan de gemeenteraden die hier hun zienswijzen nog ...

Lees meer
07 apr
0

07-04-2017: Landgoed Steenenburg

Niet te vroeg juichen! Landgoed Steenenburg, nu nog beter bekend onder de naam Poort van Heusden. De gemeente Heusden kocht het landgoed in 2008 voor ruim 15 miljoen en sindsdien wordt er gezocht naar een goede invulling van het terrein, ...

Lees meer
31 mrt
0

31-03-2017: Moties

Vreemd aan de orde Een bijzondere raadsvergadering afgelopen dinsdag: niet vanwege een spectaculaire agenda want de diverse agendapunten riepen nauwelijks discussie op. Maar wel vanwege een tweetal moties en niet zo maar een tweetal moties; nee, het ging in beide ...

Lees meer
29 mrt
0

29-03-2017: Terugblik Raadsvergadering

Raadsvergadering 28 maart 2017 De raadsvergadering van 28 maart kon bijna schriftelijk worden afgewerkt: diverse zgn. A-stukken die met een hamerslag werden afgehandeld, slechts enkele B-stukken waar echter ook bijna niets over gezegd werd. Zo was er de kadernota GGD ...

Lees meer
17 mrt
0

17-03-2017: Verkiezingen Heusden

VVD blijft veruit grootste! De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen afgelopen woensdag leverde toch nog de nodige verrassingen op. Vooraf werd een tweestrijd tussen VVD en PVV verwacht, maar toen de stembus gesloten was bleek dat eigenlijk helemaal niet aan ...

Lees meer
10 mrt
0

10-03-2017: Burgerparticipatie

Burgerbegroting Hedikhuizen Afgelopen dinsdag kwam in de informatievergadering Bestuur en Beheer het onderwerp Burgerbegroting Hedikhuizen aan de orde. Deze Burgerbegroting is een uitvloeisel van de schaalverdieping zoals die in onze gemeente wordt opgepakt. Schaalverdieping d.m.v. burgerparticipatie: de burger meer betrekken ...

Lees meer
03 mrt
0

03-03-2017: Financiën

Reserves of voorzieningen? Volgende week begint de tweede raadscyclus van dit jaar. Dit keer zijn er geen echt zware politieke agendapunten. Het zijn een beetje de gebruikelijke zaken die aan de orde komen zoals bestemmingsplannen en beleidskaders voor gemeenschappelijke regelingen. ...

Lees meer
17 feb
0

17-02-2017: Gemeenteraad

Signaalpolitiek Een gemeenteraad houdt zich in principe bezig met lokaal beleid en bemoeit zich niet met het beleid van hogere bestuurlijke instanties zoals de provincie of de overheid. De gemeenteraad is een vertegenwoordiging van de lokale bevolking en behoort die ...

Lees meer