Author Archives: Kees Musters

09 jul
0

08-07-2016: Politiek seizoen loopt ten einde

Bezoek RAV De politiek staat vlak voor het zomerreces, de gelegenheid voor bestuur, fractie en enkele leden van Gemeentebelangen om het politieke seizoen met een gezellig samenzijn af te sluiten, waarbij we natuurlijk het nuttige met het aangename verenigen: een ...

Lees meer
08 jul
0

08-07-2016: Zomerreces

Voorste Venne niet meer in de raad Het zomerreces zit er weer aan te komen. Volgende week de laatste loodjes: maandag nog een vergadering van het Algemeen Bestuur van Baanbrekers en dinsdag nog een raadsvergadering. Echt spectaculaire besluiten zijn niet ...

Lees meer
01 jul
0

01-07-2016: Financieel beleid

Heusden maakt pas op de plaats! Afgelopen dinsdag een speciale vergadering van de gemeenteraad over het financiële beleid van de gemeente Heusden. Achtereenvolgens werden besproken het Jaarverslag en de Jaarrekening 2015, de eerste Bestuursrapportage 2016 en het belangrijkste stuk, de ...

Lees meer
29 jun
0

29-06-2016: Voorjaarsnota

Onze bijdrage in de 1e termijn van het Raadsdebat over de Voorjaarsnota, inclusief een motie over de invoering van de forensenbelasting. Deze motie werd door (een meerderheid van de) raad aangenomen.   Voorjaarsnota Na de sombere financiële geluiden bij jaarrekening ...

Lees meer
29 jun
0

29-06-2016: 1e Bestuursrapportage 2016

Onze bijdrage in de 1e termijn van het Raadsdebat over de 1e Bestuursrapportage 2016: Ook hier weer de overheersende invloed van de grondexploitatie. Enerzijds een toevoeging aan de Algemene Reserve van 2 miljoen a.g.v. vrijval verliesvoorzieningen, maar dat incidentele voordeel ...

Lees meer
29 jun
0

29-06-2016: Jaarverslag en Jaarrekening

Onze bijdrage in de 1e termijn van het Raadsdebat over het Jaarverslag en de Jaarrekening van de gemeente Heusden:   Jaarverslag en Jaarrekening Jaarverslag is een goed stuk, informatief met de goede informatie. Altijd voor verbetering vatbaar. Presentatie kengetallen kan ...

Lees meer
24 jun
0

24-06-2016: Sporthal Dillenburg

Eindelijk een nieuwe sporthal! Na jaren en jaren plannen maken is het dan eindelijk zo ver. Er ligt een plan dat naar alle waarschijnlijkheid goedgekeurd gaat worden door de raad en waarmee de gemeente nu aan de slag kan. Al ...

Lees meer
17 jun
0

17-06-2016: Voorjaarsnota 2016

Het blijft passen en meten! Na Jaarrekening 2015 en de Eerste Bestuursrapportage 2016 is het nu tijd om te kijken naar het financieel perspectief voor de komende jaren. Dat doen we in de zgn. Voorjaarsnota, de opmaat naar de begroting ...

Lees meer
10 jun
0

10-06-2016: Eerste Bestuursrapportage 2016

Begrotingstekort 2016 wordt groter! In mijn tweede bijdrage over de financiële stukken die op 28 juni in de gemeenteraad aan de orde komen gaat het over de bestuursrapportage. In dat stuk geeft het college twee maal per jaar aan hoe ...

Lees meer
09 jun
0

09-06-2016: Renteclaim Akkerstraat 6-8

Lees hier de antwoorden op de schriftelijke vragen die wij eerder gesteld hebben over deze zaak: 2016-0607 Antwoord inz renteclaim

Lees meer