Author Archives: Kees Musters

09 okt
0

09-10-2015: Begroting (2)

Stijging van de lokale lasten Vorige week heb ik al stil gestaan bij de begroting 2016 van de gemeente Heusden. Ik heb daarbij aandacht besteed aan het begrotingsbeeld, de reservepositie en de plannen voor 2016. Een ander belangrijk aspect is ...

Lees meer
02 okt
0

02-10-2015: Begroting (1)

Voorzichtig herstel gemeentefinanciën Enkele weken terug heeft het college de begroting 2016 inclusief de meerjarenbegroting gepresenteerd. Elk jaar toch weer een belangrijk document, al zijn er geen grote verrassingen te verwachten. Immers de gemeenteraad heeft in juli de Voorjaarsnota 2016 ...

Lees meer
30 sep
0

30-09-2015: Terugblik Raadsvergadering

  Vier onderwerpen waarover gisteravond in de raadsvergadering druk werd gediscussieerd. De verplaatsing van Aldi naar Dillenburg, het bestemmingsplan Groenewoud III, het buitenonderhoud scholen en de revitalisering van de Voorste Venne. Wat de verplaatsing van Aldi naar Dillenburg betreft, daar ...

Lees meer
25 sep
0

25-09-2015: Buitenonderhoud schoolgebouwen

Wie gaat dat betalen? Komende dinsdag komt er in de raadsvergadering een voorstel aan de orde met betrekking tot het buitenonderhoud van de schoolgebouwen. Daar is nog al wat discussie over omdat stichting Scala, de stichting die bijna alle schoolgebouwen ...

Lees meer
18 sep
0

18-09-2015: Voorste Venne

Gaat het nu wel lukken? Het zomerreces is weer voorbij; de eerste ronde met informatievergaderingen is al weer achter de rug; diverse onderwerpen passeerden de revue, maar mijn eerste column gaat toch over een onderwerp dat nog besproken moet worden ...

Lees meer
17 sep
0

15-09-2015: GOL, De Reactienota op de zienswijzen NDR

Een volgende stap in de (lange) procedure bij de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) om te komen tot een PIP (Provinciaal InpassingsPlan, zeg maar een bestemmingsplan) voor alle verkeers- en andere maatregelen: De provincie heeft de Reactienota op de NDR (Notitie ...

Lees meer
12 sep
0

12-09-2015: ’t RUN

Het Memo Voortgang zwembad ’t RUN is geagendeerd voor de extra informatievergadering Samenleving op 21 september a.s.: 2015-0912 Memo Het Run 2016 en verder

Lees meer
12 sep
0

12-09-2015: Raadsvoorstel Voorste Venne

Het Raadsvoorstel Voorste Venne dat op 21 september a.s. in een extra Informatievergadering Samenleving wordt besproken: 2015-0912 Raadsvoorstel De Voorste Venne  

Lees meer
07 aug
0

07-08-2015: Vluchtelingenwerk in Heusden

Naar aanleiding van een kritische ingezonden brief van de heer Wim Klaassen afgelopen week in het Brabant Dagblad willen wij graag de volgende FEITEN INZAKE HET VLUCHTELINGENWERK IN HEUSDEN van de afgelopen maanden onder uw aandacht brengen: Juni 2015: in ...

Lees meer
03 jul
0

03-07-2015: Leisure

Dreamport 2025 Zoals vorige week al aangekondigd wil ik deze keer wat uitgebreider stil staan bij recente ontwikkelingen t.a.v. de Leisure ofwel de vrijetijdseconomie in Midden-Brabant. Dat leek mij een toepasselijk onderwerp voor de laatste column net vóór het aanbreken ...

Lees meer