Author Archives: Kees Musters

29 mei
0

29-05-2015: Veiligheidsbeleid

Uitvoeringsprogramma 2015-2016 In september vorig jaar schreef ik op deze plaats een stukje over het Veiligheidsbeleid in de gemeente Heusden. Dat beleid is ingebed in het regionale veiligheidsbeleid, waarbij voor Heusden de veiligheidsregio Brabant-Noord relevant is en binnen die regio ...

Lees meer
22 mei
0

22-05-2015: Economisch beleid

Parkmanagement op alle bedrijventerreinen Economisch beleid in de gemeentelijke politiek staat niet altijd in het brandpunt van de belangstelling. Toch waren er de afgelopen weken twee zaken die voor de lokale economie van belang zijn. Op de eerste plaats het ...

Lees meer
15 mei
0

15-05-2015: Misdaadmeter

Heusden op de Nationale Misdaadmeter Schreef ik vorige week nog over het onderwerp handhaving, deze week gaat mijn stukje over misdaadcijfers. Dit naar aanleiding van de Nationale Misdaadmeter die afgelopen dinsdag gepresenteerd werd. In die Nationale Misdaadmeter worden alle Nederlandse ...

Lees meer
08 mei
0

08-05-2015: Handhaving

Handhaving is een bittere noodzaak Vorige week heeft het college het Jaarverslag Integrale Handhaving 2014 vastgesteld. Een rapportage met toch wel wat interessante cijfers. Handhaving is een belangrijke taak van de gemeente. Je kunt als gemeente of provinciale dan wel ...

Lees meer
01 mei
0

01-05-2015: Dillenburg

Eindelijk wordt er gebouwd Al jaren wordt er gewerkt aan voorbereidingen om de locatie Dillenburg in Drunen te ontwikkelen. De eerste verkenningen dateren al uit 2009; in het voorjaar van 2010 werd er een stedenbouwkundige visie ontwikkeld, later in 2011 ...

Lees meer
24 apr
0

24-04-2015: Begraafplaatsen

Besparen op onderhoud begraafplaatsen Afgelopen dinsdag werd in de informatievergadering Bestuur en Beheer gesproken over een notitie Besparing Onderhoud Begraafplaatsen. Aanleiding daarvoor waren vragen vanuit de raad bij de begrotingsbehandeling vorig jaar. Toen bleek namelijk dat de kostendekking van de ...

Lees meer
17 apr
0

17-04-2015: Klachten en bezwaren

Toename aantal bezwaren Vorige week verschenen de jaarverslagen bezwaarschriften en klachten over het jaar 2014. Daaruit blijkt dat het aantal ingediende bezwaren in het afgelopen jaar aanzienlijk is gestegen ten opzichte van 2013; het aantal klachten bleef praktisch gelijk. Als ...

Lees meer
12 apr
0

12-04-2015: Conceptnotitie nieuw subsidiebeleid

In de vergadering van de informatievergadering Samenleving op 23 april a.s. komt een conceptnotitie uniforme subsidieregeling sociaal culturele voorzieningen aan de orde. De gemeenteraad heeft vorig al besloten dat er een uniforme regeling moet komen. De notitie biedt een aantal ...

Lees meer
12 apr
0

12-04-2015: Notitie kostenbesparingen begraafplaatsen

  In de vergadering van de informatievergadering Bestuur en Beheer op 21 april a.s. komt een Notitie kostenbesparingen begraafplaatsen aan de orde. In de notitie wordt ingegaan op de vraag hoe de gemeente in de komende jaren zou kunnen omgaan ...

Lees meer
10 apr
0

10-04-2015: Poort van Heusden

Bijna, maar toch weer niet! Enkele dagen terug was de Poort van Heusden weer eens in het nieuws, het landgoed dat de gemeente Heusden begin 2008 kocht en dat sindsdien in de etalage staat. Ruim een jaar is er gesproken, ...

Lees meer