Author Archives: Kees Musters

21 sep
0

20-09-2019: Begroting 2020

Prinsjesdag in Heusden Afgelopen dinsdag beleefden we weer de derde dinsdag van september ofwel Prinsjesdag: de traditionele opening van het parlementaire jaar met de troonrede en de aanbieding van de miljoenennota. In de gemeentelijke politiek gaat het allemaal iets minder ...

Lees meer
18 sep
0

18-09-2019: Terugblik Raadsvergadering 17 september

Zonnevisie vastgesteld Het zomerreces zit er weer op; gisteren, dinsdag 17 september, vond de eerste raadsvergadering na de vakantie plaats. Een beperkte agenda, maar toch voldoende discussiestof voor een interessante vergadering met als belangrijkste agendapunt de vaststelling van de Visie ...

Lees meer
28 jun
0

28-06-2019: Financieel beleid

Aandacht voor fietspad Zeedijk Volgende week dinsdag de laatste raadsvergadering vóór de zomervakantie; afgelopen week de jaarlijkse raadsvergadering over de financiële jaarstukken van de gemeente. Achtereenvolgens kwamen aan de orde de jaarrekening en het jaarverslag, de eerste bestuursrapportage over 2019 ...

Lees meer
21 jun
0

21-06-2019: Baanbrekers

Mooie resultaten bij Baanbrekers Volgende week staat Baanbrekers op de agenda van de raad, maar veel zal daar niet over gezegd worden. Want het gaat al enkele jaren erg goed met Baanbrekers. Met dank natuurlijk aan de gunstige economische ontwikkelingen ...

Lees meer
14 jun
0

14-06-2019: GOL en PAS

Loopt GOL uit de PAS? De uitspraak van de Raad van State over verleende vergunningen en PAS heeft nog al wat stof doen opwaaien. De Raad van State bepaalde onlangs dat de PAS geen basis kan zijn voor het verlenen ...

Lees meer
07 jun
0

07-06-2019: Financieel perspectief

Financiële ruimte beperkt Vorige week heb ik al geschreven over Jaarrekening 2018 en de Eerste bestuursrapportage 2019. Deze stukken vormen voor een belangrijk deel de basis voor de Voorjaarsnota 2019 die eind deze maand in de raad zal worden behandeld. ...

Lees meer
31 mei
0

31-05-2019: Financieel beleid

Financiën gemeente Heusden redelijk op orde Het is eind mei, de tijd waarbij de diverse jaarlijkse financiële stukken als Jaarverslag, Bestuursrapportage en Voorjaarsnota weer verschijnen. Uit die stukken blijkt dat het financieel beleid van de gemeente Heusden nog altijd goed ...

Lees meer
24 mei
0

24-05-2019: Snelfietsroute

Fietsstimuleringsplan en snelfietsroute De aan te leggen snelfietsroute tussen Waalwijk en Den Bosch was de afgelopen weken weer eens in het nieuws. Aan de ene kant was er de actie van de Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen (FBL) tegen het gedeeltelijk ...

Lees meer
17 mei
0

17-05-2019: Bestuur

Aantal bezwaren en klachten stabiel De Commissie Bezwaarschriften heeft haar Jaarverslag 2018 naar het college gestuurd; daarnaast is ook het Jaarverslag Klachten vastgesteld. Uit beide Jaarverslagen kun je afleiden dat het aantal bezwaren en klachten bij de gemeente Heusden in ...

Lees meer
10 mei
0

10-05-2019: Klimaat

Subsidie isolatiemaatregelen eigen woning De gemeente Heusden gaat nu ook de isolatie van particuliere woningen subsidiëren. Een logische vervolgstap op eerdere maatregelen die al in het vorig jaar vastgestelde Waterplan werden aangekondigd. Onderdeel van dat plan was namelijk een stimuleringsmaatregel ...

Lees meer