Author Archives: Kees Musters

25 mrt
0

25-03-2019: Zonnevelden

25-03-2019: Ontwerp visie zonnevelden Bericht van de gemeente Heusden: Het college van Heusden maakt bekend, dat het heeft ingestemd met het ontwerp van de visie zonnevelden. Deze visie is samen met lokale maatschappelijke partners opgesteld en bevat een afwegingskader met ...

Lees meer
22 mrt
0

22-03-2019: Duurzaamheid en energie

Duurzaamheid in Heusden: ambitiekaart energie Vorige week heb ik al de nodige aandacht besteed aan de duurzaamheidsagenda en met name het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma voor 2019. Belangrijk onderdeel van het klimaatbeleid in het algemeen is uiteraard ook het energiebeleid. De ...

Lees meer
15 mrt
0

15-03-2019: Duurzaamheid

Duurzaamheid in Heusden: uitvoeringsprogramma 2019 In december 2017 stelde de gemeenteraad de duurzaamheidsagenda “Heel Heusden Duurzaam” vast. Daarin kwamen diverse thema’s aan de orde: biodiversiteit, circulaire economie, klimaatadaptatie, een gezonde en sociale leefomgeving en energiebeleid. Een ambitieuze nota die uiteindelijk ...

Lees meer
08 mrt
0

08-03-2019: GOL

GOL gaat (op achtergrond) verder Je hoorde er de afgelopen maanden weinig over: het project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat leek tot stilstand gekomen, maar op de achtergrond is er wel degelijk hard gewerkt aan de realisatie van het GOL-project. Op verschillende ...

Lees meer
22 feb
0

22-02-2019: Welstandsbeleid

Welstandsbeleid wordt verder versoepeld Er is een nieuwe welstandsnota in de maak; het college heeft een eerste concept onlangs vastgesteld en dit concept gaat nu de inspraak in. Na verwerking van eventuele zienswijzen wordt de definitieve welstandsnota later dit jaar ...

Lees meer
21 feb
0

21-02-2019: Vragen EVZ Koningsvliet

Schriftelijke vragen EVZ  Koningsvliet Gemeentebelangen heeft deze week schriftelijke vragen gesteld aan het college over de nieuwe ontwikkelingen rondom de ecologische verbindingszone EVZ Koningsvliet. Alle informatie kunt u nalezen met onderstaande link: https://www.heusden.nl/Raad_en_College_1/Schriftelijke_vragen_van_de_raad_Art_43  

Lees meer
20 feb
0

20-02-2019: Terugblik Raadsvergadering 19 februari

Raadsvergadering met weinig agenda De eerste raadsvergadering van 2019 telde maar weinig agendapunten. Een van die weinige punten was de Kadernota Reclame, maar dat agendapunt werd op verzoek van de raad van de agenda afgevoerd. Bij de bespreking in de ...

Lees meer
15 feb
0

15-02-2019: Ecologische verbindingszones

Ecologische verbindingszone Koningsvliet wordt aanzienlijk korter In maart 2006 (dus al bijna 13 jaar geleden) sloot de gemeente Heusden een samenwerkingsovereenkomst met waterschap Aa en Maas voor de realisering van een aantal ecologische verbindingszones in onze gemeente. Dat gebeurde overigens ...

Lees meer
08 feb
0

08-02-2019: Veiligheidsregio

Verdere regionalisering brandweer gaat veel geld kosten Het was voor raadsleden in Brabant de week van de regio, zo lijkt het wel. Afgelopen dinsdag een regionale bijeenkomst van de regio Hart van Brabant en een dag later een bijeenkomst in ...

Lees meer
01 feb
0

01-02-2019: Armoedebeleid

Een nieuwe nota armoedebeleid Gisteravond werd in de informatievergadering Samenleving gesproken over een nieuwe nota armoedebeleid, getiteld “Samen armoede en schulden aanpakken”. Tot nu toe waren er verschillende beleidsnota’s voor armoedebeleid en voor schuldhulpverlening, maar nu zijn deze twee beleidsitems ...

Lees meer