Author Archives: Kees Musters

12 sep
0

12-09-2015: ’t RUN

Het Memo Voortgang zwembad ’t RUN is geagendeerd voor de extra informatievergadering Samenleving op 21 september a.s.: 2015-0912 Memo Het Run 2016 en verder

Lees meer
12 sep
0

12-09-2015: Raadsvoorstel Voorste Venne

Het Raadsvoorstel Voorste Venne dat op 21 september a.s. in een extra Informatievergadering Samenleving wordt besproken: 2015-0912 Raadsvoorstel De Voorste Venne  

Lees meer
07 aug
0

07-08-2015: Vluchtelingenwerk in Heusden

Naar aanleiding van een kritische ingezonden brief van de heer Wim Klaassen afgelopen week in het Brabant Dagblad willen wij graag de volgende FEITEN INZAKE HET VLUCHTELINGENWERK IN HEUSDEN van de afgelopen maanden onder uw aandacht brengen: Juni 2015: in ...

Lees meer
03 jul
0

03-07-2015: Leisure

Dreamport 2025 Zoals vorige week al aangekondigd wil ik deze keer wat uitgebreider stil staan bij recente ontwikkelingen t.a.v. de Leisure ofwel de vrijetijdseconomie in Midden-Brabant. Dat leek mij een toepasselijk onderwerp voor de laatste column net vóór het aanbreken ...

Lees meer
01 jul
0

30-06-2015: Voorjaarsnota

Betoog bij behandeling Voorjaarsnota 2015 in de raadsvergadering van 30 juni 2015 Voor het eerst sinds jaren geen nieuwe bezuinigingen in de VJN, een verademing als je dat vergelijkt met de voorjaarsnota’s die we in de afgelopen jaren hebben behandeld. ...

Lees meer
01 jul
0

30-06-2015: Bestuursrapportage

Betoog over Bestuursrapportage tijdens de behandeling in de raadsvergadering van 30 juni 2015 De 1e Berap 2015 eindigt met een positief effect van 275 duizend euro, waarmee het begrotingssaldo voor dit jaar overigens nog altijd negatief uitkomt op 209 duizend ...

Lees meer
01 jul
0

30-06-2015: Jaarverslag en Jaarrekening

Betoog bij behandeling van het Jaarverslag en Jaarrekening 2014 in de raad van 30 juni Wij danken het college voor de beantwoording van de technische vragen. Beantwoording is helder, op een enkel antwoord kom ik zo dadelijk terug. Een jaarresultaat ...

Lees meer
26 jun
0

26-06-2015: Economisch beleid

Heusden komt met nieuw Sociaal-Economisch Plan Deze week aandacht voor een nieuw Sociaal-Economisch Plan (SEP) van de gemeente Heusden, dat afgelopen dinsdag werd besproken in de informatievergadering Samenleving. Maar eerst nog even terug komen op mijn bijdrage van vorige week. ...

Lees meer
24 jun
0

24-06-2015 Sociaal-Economisch Plan 2015

De gemeenteraad stelt in zijn vergadering van 7 juli a.s. een nieuw beleidsplan vast: Sociaal-Economisch Plan Heusden 2015. Het vorige plan dateert al van 2007 en is dus dringend aan vernieuwing toe. Het nieuwe plan werd gisteravond in de informatievergadering ...

Lees meer
19 jun
0

19-06-2015: Actualisatie subsidiebeleid

De gemeente Heusden is druk doende met de actualisatie van het subsidiebeleid. Op 7 juli 2015 a.s. komt het onderwerp in de gemeenteraad aan de orde. Belangrijk onderdeel hier is de uniformering van het subsidiebeleid voor sociaal-culturele voorzieningen waaronder de ...

Lees meer