Author Archives: Kees Musters

13 nov
0

13-11-2015: Toeristenbelasting

Raad houdt vast aan toeristenbelasting Gisteren heeft de gemeenteraad de begroting 2016 vastgesteld. Bij de vaststelling van die begroting komen ook allerlei verordeningen aan bod zoals de gemeentelijke belastingen. De belangrijkste daarvan zijn de verordeningen voor de OZB, de afvalstoffenheffing ...

Lees meer
13 nov
0

12-11-2015: Begroting 2016

Algemene Beschouwing bij begroting 2016 Na jaren van crisis en bezuiniging nu eindelijk een begroting zonder nieuwe bezuinigingsmaatregelen. Er komt weer wat licht in de tunnel, het begrotingsbeeld is positief met aanzienlijke overschotten in de komende jaren, de algemene reserve ...

Lees meer
06 nov
0

06-11-2015: Regionale samenwerking Langstraat

Nieuw Economisch Programma Enkele weken terug schreef ik op deze plaats over de regionale samenwerking op Hart van Brabant-niveau. Dit keer aandacht voor de regionale samenwerking op een iets lager schaalniveau, nl. de Langstraat ofwel de samenwerking tussen Heusden, Waalwijk ...

Lees meer
30 okt
0

30-10-2015: Dillenburg

Bouw nieuwe sporthal in 2016 Sporthal Onder de Bogen is eigenlijk al jaren aan vervanging toe en er waren ook al plannen voor een nieuwe sporthal in het Dillenburgplan. Maar die plannen liepen steeds vertraging op. Eerst was er (in ...

Lees meer
28 okt
0

28-10-2015: Afhandeling ingekomen brieven

Deze week heeft onze fracties schriftelijke vragen aan het college gesteld over de afhandeling van brieven aan de gemeenteraad. U kunt de vragen hieronder nalezen: Drunen, 26 oktober 2015 Aan het College van de gemeente Heusden Via email griffie Betreft: ...

Lees meer
23 okt
0

23-10-2015: Regionale samenwerking

Hart van Brabant bruist De laatste jaren staat de regionale samenwerking steeds vaker op de politieke agenda. Deels omdat die samenwerking van overheidswege gewoon wordt opgelegd (denk bijvoorbeeld aan Veiligheidsregio en Omgevingsdienst), maar voor een belangrijk deel toch ook omdat ...

Lees meer
21 okt
0

21-10-2015: Centrumplan Vlijmen

Op woensdag 14 oktober is tijdens de infovergadering Ruimte het voorlopig ontwerp van het nieuwe centrum van Vlijmen gepresenteerd. Het gaat hier om de ontwikkeling van de oostwand met name nieuwbouw van winkel- en woonruimte alsmede een paviljoen met winkel/horeca ...

Lees meer
20 okt
0

20-10-2015: Regionale Agenda HvB

Meerjaren Agenda 2016-2020 Hart van Brabant organiseerde op 17 oktober jl. een zgn. Radendag. De bijeenkomst was bedoeld om input bij de raadsleden van deelnemende gemeenten op te halen voor het vullen van een nieuwe Strategische Meerjarenagenda 2016-2020. Met andere ...

Lees meer
16 okt
0

16-10-2015: Duurzaam Heusden

NOM-woningen in Drunen-noord? In 2013 werd er op landelijk niveau een “Energieakkoord voor duurzame groei” gesloten. Daarbij werd afgesproken dat gemeenten werk zouden gaan maken van het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Dat betekent in gewoon Nederlands dat het energieverbruik ...

Lees meer
09 okt
0

09-10-2015: Begroting (2)

Stijging van de lokale lasten Vorige week heb ik al stil gestaan bij de begroting 2016 van de gemeente Heusden. Ik heb daarbij aandacht besteed aan het begrotingsbeeld, de reservepositie en de plannen voor 2016. Een ander belangrijk aspect is ...

Lees meer