Author Archives: Kees Musters

09 nov
0

09-11-2014: Nieuwe Participatiewet

Raadsvergadering 06-11-2014: Agendapunt 11: Beleidsnota Participatiewet “Iedereen doet mee in de Langstraat”. Bijdrage Gemeentebelangen door Caspar van den Brandt   Een goed leesbaar raadsvoorstel. Inhoudelijk hebben we de volgende opmerkingen: Beschut werken nieuwe stijl We blijven het heel erg jammer ...

Lees meer
07 nov
0

07-11-2014: de nieuwe WMO

De WMO in 2015 Ter afsluiting van mijn bijdragen over de drie decentralisaties vandaag nog een stukje over de nieuwe WMO, zoals die per 1 januari a.s. in werking treedt: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet bestaat natuurlijk al veel ...

Lees meer
31 okt
0

31-10-2014: Jeugdzorg

Jeugdzorg in Heusden Afgelopen weken heb ik al uitvoerig stil gestaan bij de nieuwe taken die gemeenten per 1 januari 2015 op hun bordje krijgen. Vorige week heb ik nog aandacht besteed aan de nieuwe Participatiewet, eerder kwam de Hulp ...

Lees meer
24 okt
0

24-10-2014: Nieuwe Participatiewet

Iedereen doet mee in de Langstraat Per 1 januari 2015 (dus over enkele maanden al) gaat de nieuwe Participatiewet in. Daarmee komt er één regeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De huidige Wet Werk en Bijstand, de Wet Sociale ...

Lees meer
17 okt
0

17-10-2014: Nieuwe zorg in 2015

Hulp in de huishouding nieuwe stijl De drie grote decentralisaties in zorg, jeugdzorg en participatie beginnen langzaam maar zeker concrete vorm te krijgen. Gisteravond werd er over gesproken in de informatievergadering Samenleving; zowel de jeugdzorg, de participatie en de WMO, ...

Lees meer
10 okt
0

10-10-2014: Veerkrachtig Bestuur

Hoe verder met regionale samenwerking? Vorige week schreef ik een stukje over regionale samenwerking in de regio Noordoost-Brabant. Bij de samenwerking in die regio heeft men als speerpunt gekozen voor Agrifood Capital. En natuurlijk is er ook de samenwerking op ...

Lees meer
03 okt
0

03-10-2014: Agrifood Capital

Gemeenten werken samen Het raadswerk speelt zich niet alleen af in de raadszaal van het gemeentehuis. In tegendeel, zou ik bijna zeggen. Bijna dagelijks ben je bezig met bijeenkomsten voor raadsleden; er wordt zoveel georganiseerd dat het bijna niet doenlijk ...

Lees meer
26 sep
0

26-09-2014: Prinsjesdag in Heusden

Stijging lokale lasten in 2015 1,7% Vorige week schreef ik een stukje over de rijksbegroting, dit naar aanleiding van Prinsjesdag eerder die week. Maar op diezelfde dinsdag maakte het Heusdense college ook de begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 van onze gemeente ...

Lees meer
19 sep
0

19-09-2014: Prinsjesdag

Voorzichtig optimisme Afgelopen dinsdag was het weer zover: Prinsjesdag. Het kabinet presenteert de begroting 2015, de koning mag de Troonrede voorlezen en natuurlijk de rondrit met de Gouden Koets. Bij al die glitter en glamour was er dit jaar weinig ...

Lees meer
12 sep
0

12-09-2014: Bezuinigingen

Pijn eerlijk verdelen In de Voorjaarsnota die juist vóór de zomervakantie in de raad behandeld werd waren diverse bezuinigingsmaatregelen opgenomen. Zo ook een taakstellende bezuiniging op de subsidies. Voor 2015 is een taakstellend bedrag van in totaal 300 duizend euro ...

Lees meer