Author Archives: Kees Musters

05 dec
0

05-12-2014: Voorste Venne

Randvoorwaarden verdere ontwikkeling Voor Gemeentebelangen is de verdere ontwikkeling van de Voorste Venne een belangrijk item, niet alleen bij de verkiezingen, maar ook bij de coalitieonderhandelingen en dus ook bij de uitvoering van het coalitieprogramma. Daarin staat dat er een ...

Lees meer
28 nov
0

28-11-2014: Grondprijzen in 2015

Grondprijs verandert nauwelijks In de informatievergadering Beheer en Bestuur werd afgelopen dinsdag gesproken over de grondprijzen 2015 in de gemeente Heusden. Altijd een lastig onderwerp, aan de ene kant leeft de gedachte dat de grondprijzen veel te hoog zijn en ...

Lees meer
21 nov
0

21-11-2014: Buurt Bestuurt

De wijkwethouder komt er aan Bestuur dichter bij de burger brengen; de burger zelf laten beslissen over zaken die hun directe leefomgeving betreffen. Het motto daarbij: de burger weet zelf het beste wat er in zijn directe leefomgeving verbeterd kan ...

Lees meer
14 nov
0

14-11-2014: Bestuursrapportage

1,2 miljoen minder inkomsten Best even schrikken als je in de krant leest dat de gemeente Heusden in 2014 1,2 miljoen minder inkomsten heeft. Die kop verscheen afgelopen woensdag in de krant en de eerste reactie is bij veel mensen ...

Lees meer
14 nov
0

14-11-2014: Begroting 2015 vastgesteld

Raadsvergadering 13-11-2014:  Bijdrage Gemeentebelangen door Kees Musters   Begroting 2015 Het meerjarenperspectief zoals geschetst in de begroting 2015 is dankzij de doorgevoerde bezuinigingen redelijk positief. De jaarschijf 2015 vertoont weliswaar nog een tekort, maar in de jaren daarna worden aanzienlijke ...

Lees meer
10 nov
0

09-11-2014: Hulp bij het huishouden

  Raadsvergadering 06-11-2014: Agendapunt 14: Hulp bij het Huishouden   Bijdrage Gemeentebelangen door Annemarie Bok Eén van de transities die grote gevolgen heeft voor een aantal inwoners van onze gemeente is “de hulp bij het huishouden”. Ongeveer 1100 inwoners van ...

Lees meer
09 nov
0

09-11-2014: Jeugdzorg regionaal

  Raadsvergadering 06-11-2014: Agendapunt 12: Uitwerking regionaal beleidskader jeugd Hart van Brabant. Bijdrage Gemeentebelangen door Caspar van den Brandt In het regionaal beleidskader jeugdhulp 2015-2018 in Hart van Brabant is een aantal erg belangrijk onderwerpen uitgewerkt Governance Belangrijkste wijziging in ...

Lees meer
09 nov
0

09-11-2014: Nieuwe Participatiewet

Raadsvergadering 06-11-2014: Agendapunt 11: Beleidsnota Participatiewet “Iedereen doet mee in de Langstraat”. Bijdrage Gemeentebelangen door Caspar van den Brandt   Een goed leesbaar raadsvoorstel. Inhoudelijk hebben we de volgende opmerkingen: Beschut werken nieuwe stijl We blijven het heel erg jammer ...

Lees meer
07 nov
0

07-11-2014: de nieuwe WMO

De WMO in 2015 Ter afsluiting van mijn bijdragen over de drie decentralisaties vandaag nog een stukje over de nieuwe WMO, zoals die per 1 januari a.s. in werking treedt: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet bestaat natuurlijk al veel ...

Lees meer
31 okt
0

31-10-2014: Jeugdzorg

Jeugdzorg in Heusden Afgelopen weken heb ik al uitvoerig stil gestaan bij de nieuwe taken die gemeenten per 1 januari 2015 op hun bordje krijgen. Vorige week heb ik nog aandacht besteed aan de nieuwe Participatiewet, eerder kwam de Hulp ...

Lees meer