Author Archives: Kees Musters

21 feb
0

21-02-2019: Vragen EVZ Koningsvliet

Schriftelijke vragen EVZ  Koningsvliet Gemeentebelangen heeft deze week schriftelijke vragen gesteld aan het college over de nieuwe ontwikkelingen rondom de ecologische verbindingszone EVZ Koningsvliet. Alle informatie kunt u nalezen met onderstaande link: https://www.heusden.nl/Raad_en_College_1/Schriftelijke_vragen_van_de_raad_Art_43  

Lees meer
20 feb
0

20-02-2019: Terugblik Raadsvergadering 19 februari

Raadsvergadering met weinig agenda De eerste raadsvergadering van 2019 telde maar weinig agendapunten. Een van die weinige punten was de Kadernota Reclame, maar dat agendapunt werd op verzoek van de raad van de agenda afgevoerd. Bij de bespreking in de ...

Lees meer
15 feb
0

15-02-2019: Ecologische verbindingszones

Ecologische verbindingszone Koningsvliet wordt aanzienlijk korter In maart 2006 (dus al bijna 13 jaar geleden) sloot de gemeente Heusden een samenwerkingsovereenkomst met waterschap Aa en Maas voor de realisering van een aantal ecologische verbindingszones in onze gemeente. Dat gebeurde overigens ...

Lees meer
08 feb
0

08-02-2019: Veiligheidsregio

Verdere regionalisering brandweer gaat veel geld kosten Het was voor raadsleden in Brabant de week van de regio, zo lijkt het wel. Afgelopen dinsdag een regionale bijeenkomst van de regio Hart van Brabant en een dag later een bijeenkomst in ...

Lees meer
01 feb
0

01-02-2019: Armoedebeleid

Een nieuwe nota armoedebeleid Gisteravond werd in de informatievergadering Samenleving gesproken over een nieuwe nota armoedebeleid, getiteld “Samen armoede en schulden aanpakken”. Tot nu toe waren er verschillende beleidsnota’s voor armoedebeleid en voor schuldhulpverlening, maar nu zijn deze twee beleidsitems ...

Lees meer
25 jan
0

25-01-2019: Steenenburg

Bestemmingsplan nieuwe stijl? Volgende week komt in de informatievergadering Ruimte het bestemmingsplan Steenenburg voor een eerste bespreking aan de orde. De afgelopen weken heeft het bestemmingsplan ter inzage gelegen, iedereen kon een zienswijze indienen en die zienswijzen worden nu door ...

Lees meer
18 jan
0

18-01-2019: Parkeerbeleid

Gebruik openbare parkeerplaatsen mag en is zelfs wenselijk In de raadsvergadering van 17 mei 2016 heeft de gemeenteraad de Nota Parkeernormen Heusden 2016 vastgesteld. Doel hiervan was en is dat er bij nieuwbouwplannen gezorgd wordt voor voldoende passende parkeerruimte. Tot ...

Lees meer
21 dec
0

21-12-2018: Klimaatbeleid

Subsidie om afkoppelen te bevorderen In juli dit jaar stelde de gemeenteraad het Waterplan vast; nog niet zo lang geleden zouden we dat het Rioleringsplan genoemd hebben, maar tegenwoordig moeten we dat wat breder zien. Klimaatverandering maakt het noodzakelijk om ...

Lees meer
19 dec
0

19-12-2018: Terugblik Raadsvergadering 18 december

Eerste raadsvergadering burgemeester Van Hees Na de installatievergadering op 12 november jl. is de nieuwe burgemeester Willemijn van Hees aan de slag gegaan en gisteren (dinsdag 18 december) mocht zij dan haar eerste raadsvergadering in Heusden voorzitten. Bij haar eerste ...

Lees meer
14 dec
0

14-12-2018: Baanbrekers 2.0

Hoe ziet het nieuwe Baanbrekers er uit? De laatste tijd gaat het best goed met Baanbrekers, u weet wel, de organisatie die namens de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk belast is met de uitvoering van de Participatiewet en ...

Lees meer