Author Archives: Kees Musters

13 jun
0

13-06-2014: 7,5 mln tekort in 2013

Deze week verscheen de jaarrekening 2013 van de gemeente Heusden. Vorig jaar moest de gemeente melden dat er een tekort was van 2,7 miljoen en dat vonden we toen een gigantisch bedrag. Welnu, in 2013 is er een tekort van ...

Lees meer
06 jun
0

06-06-2014: Rente (niet meer) bijschrijven

Een week na de bespreking in een extra informatievergadering werd het coalitieakkoord dan afgelopen dinsdag ook in de raadsvergadering besproken. Oppositiepartijen waren nadrukkelijk uitgenodigd om te komen met suggesties maar daar kwam weinig van terecht. Zelfs het te voeren financieel ...

Lees meer
30 mei
0

30-05-2014: 8,1 miljoen verliesvoorziening

Afgelopen dinsdag werd het coalitieakkoord in een algemene informatievergadering besproken. Alle raadsleden konden vragen stellen, suggesties doen, ideeën aandragen enz. Voor zover ik mij kan herinneren (en ik zit toch al de nodige jaartjes in de raad) is dit voor ...

Lees meer
23 mei
0

22-05-2014: Benoeming nieuw college

Vandaag werden in een extra raadsvergadering de nieuwe wethouders benoemd. Namens Gemeentebelangen legt Wim van Engeland de eed af. Door de benoeming van de vijf wethouders (allen zijn ook in de gemeenteraad gekozen) komen er ook vijf plaatsen vrij in ...

Lees meer
23 mei
0

23-05-2014: Wonen de Langstraat

De regionale samenwerking tussen Heusden, Waalwijk en Loon op Zand krijgt steeds meer vorm. Op het gebied van de woningbouw werken de drie gemeenten samen in een werkgroep “Wonen de Langstraat”. Die werkgroep is al enkele jaren actief en heeft ...

Lees meer
19 mei
0

19-05-2014: Portefeuilleverdeling nieuw college

De nieuwe coalitie met het coalitieprogramma is afgelopen vrijdag gepresenteerd; de nieuwe wethouders zijn bekend. Op 22 mei zullen in een extra raadsvergaderingen de wethouders benoemd worden. In de eerste vergadering van het nieuwe college zal dan ook de portefeuilleverdeling ...

Lees meer
16 mei
0

16-05-2014: nieuwe coalitie is rond

Ruim twee maanden na de verkiezingen is het dan zover: vandaag werd de nieuwe coalitie aan de pers gepresenteerd. Gemeentebelangen bleek na de verkiezingen de grootste partij en heeft dan ook het initiatief genomen om tot deze nieuwe coalitie te ...

Lees meer
16 mei
0

16-05-2014: Presentatie nieuwe coalitie

Na de verkiezingen in maart 2014 werd Gemeentebelangen de grootste partij. Direct daarna kon lijsttrekker Caspar van den Brandt dan ook aan de slag als informateur en later als formateur van een nieuwe coalitie. Vandaag, 16 mei 2014, ruim twee ...

Lees meer
09 mei
0

09-05-2014: Alcohol onder de 18

De Drank- en Horecawet (DHW) is in de afgelopen jaren op een aantal punten ingrijpend gewijzigd. Doelstelling hiervan is met name het terugdringen van het alcoholgebruik onder jongeren. Dat alcoholgebruik is de afgelopen decennia behoorlijk toegenomen. Dat heeft op de ...

Lees meer
02 mei
0

02-05-2014: WMO door Tweede Kamer

Vorige week dinsdag en woensdag is in de Tweede Kamer uitputtend gedebatteerd over de nieuwe WMO wet. Eén dag later werd er gestemd en toen bleek dat een grote meerderheid vóór de nieuwe wet was. Dat betekent dus dat de ...

Lees meer