Author Archives: Kees Musters

20 nov
0

10-11-2011: Motie Otjiwarongo

Motie Otjiwarongo Motie Otjiwarongo Gemeentebelangen heeft bij de behandeling van de gemeentebegroting 2012 een motie ingediend over de twinning met Otjiwarongo. De motie werd met 23 stemmen vóór en 4 stemmen tegen (VVD en vd Lee) aangenomen: Motie inzake Otjiwarongo ...

Lees meer
20 nov
0

29-06-2011: Motie combinatiefunctionarissen

Combinatiefunctionarissen Onderstaande motie die wij samen met Heusden Eén ingediend hebben bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2011 werd unaniem door de raad aangenomen: De gemeenteraad van Heusden, bijeen in zijn openbare vergadering van 28 juni 2011, gelet op de ...

Lees meer
20 nov
0

29-06-2011: Voorjaarsnota 2011

Voorjaarsnota 2011 De bijdrage van onze fractie bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2011 van de gemeente Heusden in de raadsvergadering van 28 juni 2011: De gemeente Heusden lijkt wel immuun voor de economische crisis. Die gedachte bekruipt mij als ...

Lees meer
20 nov
0

29-06-2011: Jaarrekening 2010

Jaarrekening 2010 De bijdrage van onze fractie bij de behandeling van het jaarverslag en jaarrekening 2010 van de gemeente Heusden in de raadsvergadering van 28 juni 2011: De jaarrekening sluit met een klein positief saldo na aftrek van incidentele zaken. ...

Lees meer
20 nov
0

24-04-2011: Reisverslag Otjiwarongo

Reisverslag Otjiwarongo Op 7 april vertrok een delegatie van de gemeente Heusden voor een werkbezoek van 12 dagen naar Otjiwarongo, Namibië. In de delegatie o.a. de burgemeester, een wethouder en een viertal raadsleden. De gemeente Heusden heeft al een aantal ...

Lees meer
20 nov
0

23-03-2011: Nieuwsbrief nr.15

Nieuwsbrief nr. 15 is uit In dit nummer aandacht voor het ontslag van wethouder Mark Buijs en de intrekking daarvan, het nieuwe plan voor de Poort van Heusden en voor het leerlingenvervoer. Lees de nieuwsbrief onder het tabblad Informatie.   ...

Lees meer
20 nov
0

12-11-2010: Motie en amendement

Motie en amendement Amendement en motie  Gemeentebelangen heeft bij de behandeling van de begroting 2011 een amendement en een motie ingediend. Hieronder kunt u deze nalezen met de uitslag van de stemming. Amendement Personeelsomvang De gemeenteraad van Heusden, bijeen in ...

Lees meer
20 nov
0

12-11-2010: begroting 2011

Algemene beschouwingen Algemene beschouwing bij begroting 2011  De eerste begroting van dit college is een sluitende begroting. Een van de uitgangspunten in het coalitieakkoord is een evenwichtige meerjarenbegroting en daar is het college uitstekend in geslaagd, zeker wat de jaren ...

Lees meer
20 nov
0

21-07-2010: Gemeente koopt deel Wärtsilä-complex

Nieuw bedrijf Gieterij Drunen Gisteren werd de gemeenteraad van Heusden aangenaam verrast door een aantal nieuwe ontwikkelingen rondom Wärtsilä in Drunen. Zoals bekend heeft dat bedrijf al eerder aangekondigd de productie vanuit Drunen te willen verplaatsen naar China. Daarop is ...

Lees meer
20 nov
0

21-07-2010: De Hooge Bank

Amendement Hooge Bank verworpen Dinsdag 20 juli werd het bestemmingsplan De Hooge Bank door de raad vastgesteld. Het betreft het eerste landgoed in onze gemeente. Het ligt ten zuiden van Nieuwkuijk tegen het Drongelens kanaal. Gemeentebelangen is er nooit voorstander ...

Lees meer