Author Archives: Kees Musters

20 nov
0

03-09-2013: GOL-plannen voor Drunen-west

Vragen over nieuw GOL-plan Drunen-west Hieronder de vragen die onze fractie over genoemd onderwerp gesteld heeft aan het college: Drunen, 3 september 2013 Aan het College van de gemeente Heusden Betreft:             Vragen art. 61 RvO GOL Drunen-west: mondelinge beantwoording ...

Lees meer
20 nov
0

19-06-2013: Bp Mortelweg

Geen wijzigingsbevoegdheid Mortelweg Bij het bestemmingsplan Wolput-Mortelweg Vlijmen (gemeenteraad 18 juni 2013)  gaat het om een zeer klein gebiedje, dat eigenlijk uit het totaal bestemmingsplan Geerpark is gehaald. Het plan bevat o.a. de mogelijkheid voor de bouw van een vrijstaande ...

Lees meer
20 nov
0

27-03-2013: Bouwen op eigen grond

Bouwen op eigen grond Het collegebesluit om geen medewerking meer te verlenen aan bouwplannen van particulieren die niet in de gemeentelijke woningbouwplanning zijn opgenomen is door de raad van de hand gewezen. Zowel Gemeentebelangen als het CDA hadden eerder al ...

Lees meer
20 nov
0

11-02-2013: Particuliere bouw

Bouwstop particuliere grond Het college heeft op 5 februari jl. het besluit genomen dat de gemeente gene medewerking meer verleent aan bestemmingsplanwijzigingen t.b.v. particuliere bouw. De bouw op particuliere grond gaat ten koste van de exploitatie van de gemeentelijke gronden, ...

Lees meer
20 nov
0

04-07-2012: Vragen over Attero

Aandelen Attero kopen? De fractie Gemeentebelangen heeft schriftelijke vragen ingediend op grond van artikel 61 Reglement van Orde met het verzoek om die vragen mondeling tijdens de raadsvergadering van 3 juli te beantwoorden. Hieronder de betreffende brief: Drunen, 1 juli ...

Lees meer
20 nov
0

27-06-2012: Voorjaarsnota 2012

Voorjaarsnota behandeld Hieronder de bijdrage in eerste termijn van onze fractie bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2012: Raadsvergadering 26 juni 2012:   Voorjaarsnota 2012 De economische crisis blijkt voor velen een grotere uitdaging dan we konden bevroeden, zo luidt de ...

Lees meer
20 nov
0

02-03-2012: Heijmans aan de slag in Vlijmen

Centrumplan Vlijmen stap dichterbij De gemeente Heusden en projectontwikkelaar Heijmans gaan samen verder in het centrum van Vlijmen. Heijmans heeft een schetsplan opgesteld dat voldoet aan de eisen die de gemeenteraad eerder heeft vastgesteld. Ondanks de financieel-economische crisis dus toch ...

Lees meer
20 nov
0

10-11-2011: Motie Otjiwarongo

Motie Otjiwarongo Motie Otjiwarongo Gemeentebelangen heeft bij de behandeling van de gemeentebegroting 2012 een motie ingediend over de twinning met Otjiwarongo. De motie werd met 23 stemmen vóór en 4 stemmen tegen (VVD en vd Lee) aangenomen: Motie inzake Otjiwarongo ...

Lees meer
20 nov
0

29-06-2011: Motie combinatiefunctionarissen

Combinatiefunctionarissen Onderstaande motie die wij samen met Heusden Eén ingediend hebben bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2011 werd unaniem door de raad aangenomen: De gemeenteraad van Heusden, bijeen in zijn openbare vergadering van 28 juni 2011, gelet op de ...

Lees meer
20 nov
0

29-06-2011: Voorjaarsnota 2011

Voorjaarsnota 2011 De bijdrage van onze fractie bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2011 van de gemeente Heusden in de raadsvergadering van 28 juni 2011: De gemeente Heusden lijkt wel immuun voor de economische crisis. Die gedachte bekruipt mij als ...

Lees meer