Author Archives: Kees Musters

13 jul
0

13-07-2018: Voortgang Steenenburg (v/h Land van Ooit)

Persbericht 11 juli 2018 gemeente Heusden   Voortgang Steenenburg Kelders Senior Group en de gemeente Heusden hebben op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van Steenenburg (voorheen Poort van Heusden) tot een hoogwaardig landschap, waar wonen, werken, zorg en recreatie ...

Lees meer
11 jul
0

11-07-2018: Coalitieprogramma deel 2

Heusden.Samen.Doen! Mobiliteit en openbare ruimte   Het coalitieprogramma voor de komende vier jaar voor de gemeente Heusden heeft de titel ‘Heusden. Samen. Doen!’ Het is een programma op hoofdlijnen en biedt ruimte om met elkaar verder invulling te geven. De ...

Lees meer
04 jul
0

04-07-2018: Terugblik Raadsvergadering 3 juli

Raad stelt drie grote beleidsplannen vast! De raadsagenda van 3 juli telde niet eens zoveel agendapunten, maar er zaten wel enkele zware punten bij. Omdat de raadsleden en fractieondersteuners tijdens de voorafgaande informatievergadering niet aan de bespreking van enkele belangrijke ...

Lees meer
03 jul
0

03-07-2018: Coalitieprogramma deel 1

Heusden. Samen. Doen! Bouwen en wonen  Het coalitieprogramma voor de komende vier jaar voor de gemeente Heusden heeft de titel ‘Heusden. Samen. Doen!’ Het is een programma op hoofdlijnen en biedt ruimte om met elkaar verder invulling te geven. De ...

Lees meer
30 jun
0

28-06-2017: Voorjaarsnota 2018

Bijdrage Gemeentebelangen  bespreking Voorjaarsnota 2018 Normaal gesproken is de voorjaarsnota een van de belangrijkste documenten van het politieke jaar. Een document waarin naast een actueel financieel perspectief ook de uitgangspunten voor de opstelling van de begroting voor het komende jaar ...

Lees meer
30 jun
0

29-06-2018: Bijna zomerreces

Raad spreekt zich uit tegen plannen gaswinning Elk jaar rond deze tijd heeft de gemeenteraad weer een extra raadsvergadering over het jaarverslag en jaarrekening van de gemeente over het afgelopen jaar en over de voorjaarsnota, waarin de ontwikkelingen voor het ...

Lees meer
22 jun
0

22-06-2018: Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

Geen verder uitstel! Vorige week woensdag 13 juni werd in de informatievergadering Ruimte weer eens uitvoerig stil gestaan en gediscussieerd over de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat, de GOL. Wethouder van de Poel gaf een toelichting op de plannen, dit naar aanleiding ...

Lees meer
15 jun
0

15-06-2018: Voorjaarsnota

Gunstig perspectief voor nieuwe raadsperiode Zoals vorige week al vermeld, deze week gaat het over de Voorjaarsnota. De regelmatige lezer van dit stukje weet dat de Voorjaarsnota de eerste opmaat is naar de begroting 2019 en volgende jaren. Die begroting ...

Lees meer
08 jun
0

08-06-2018: Financieel beleid

Jaarrekening sluit met overschot van bijna 2 miljoen Eind deze maand komen in de gemeenteraad traditiegetrouw de financiële jaarstukken weer aan de orde. Het jaarverslag en de jaarrekening over 2017 zullen dan besproken worden. In het Jaarverslag geeft het college ...

Lees meer
01 jun
0

01-06-2018: Fietspad Baardwijkse Overlaat

Spoordijk afgraven of verbreden? Vorige week vrijdag kwam de provincie met de beantwoording van de meer dan 200 zienswijzen op de GOL-plannen, u weet wel, de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat. Het is een document dat meer dan 300 pagina’s tekst omvat. ...

Lees meer