Author Archives: Kees Musters

07 mei
0

07-05-2018: Huisvesting migranten

Gemeentebelangen zet vraagtekens bij huisvesting migranten Drunen, 2 mei 2018 Aan het College van de gemeente Heusden Via email griffie Vragen o.g.v. artikel 43 RvO over huisvesting arbeidsmigranten Geacht college, Eerder deze week heeft collega-raadslid Frans van der Lee schriftelijke ...

Lees meer
04 mei
0

04-05-2018: Agrifood Capital

Jaarplan en begroting 2019 De samenwerking in de regio Noordoost-Brabant staat al enkele jaren ter discussie. In steeds meer gemeenten worden vraagtekens gezet bij nut en noodzaak van de regionale samenwerking in deze regio. Vraagtekens die je bijvoorbeeld in de ...

Lees meer
27 apr
0

27-04-2018: Provinciaal Toezicht

Heusden voldoet nog niet op alle fronten Afgelopen week ontvingen we het Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2017 van de provincie. In dat Jaarverslag geeft de provincie aan hoe het staat met de kwaliteit van het openbaar bestuur bij de Brabantse gemeenten. ...

Lees meer
20 apr
0

20-04-2018: Hart van Brabant en Leisure

Goede voornemens maar wat komt ervan terecht? Deze week verscheen het jaarverslag en jaarrekening 2017 van de regio Hart van Brabant, een uitgebreid boekwerk met veel informatie over wat er in 2017 in regionaal verband allemaal bereikt is. De bijdragen ...

Lees meer
13 apr
0

13-04-2018: Woningbouw

Grassen zorgt voor vertraging woningbouw Volgende week woensdag wordt er in de informatievergadering Ruimte gesproken over de woningbouw in de Grassen. Op de agenda staat een voorstel van het college om de looptijd van de Grassen aanzienlijk te verlengen. Dat ...

Lees meer
06 apr
0

06-04-2018: Groenbeleid

Nieuw groenstructuurplan in de maak De gemeente Heusden profileert zich al jaren als groene gemeente en als je rondkijkt in onze kernen, dan is er ook veel groen aanwezig, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Maar dat groen komt ...

Lees meer
30 mrt
0

30-03-2018: GOL-Snelfietsroute

Snelfietsroute Waalwijk -Den Bosch komt eraan Enkele weken terug heeft het college van Heusden besloten in te stemmen met een bestuursovereenkomst die tot doel heeft te komen tot de realisering van een snelfietsroute tussen Den Bosch en Waalwijk(-oost). Bij die ...

Lees meer
28 mrt
0

28-03-2018: afscheid voor 12 raadsleden

Thé Herman neemt afscheid met lintje Tijdens een drukbezochte raadsvergadering van 27 maart werd afscheid genomen van 12 vertrekkende raadsleden. Burgemeester Roel Augusteijn had voor alle vertrekkende raadsleden een persoonlijk toespraakje. Voor twee raadsleden had de burgemeester naast de gebruikelijke ...

Lees meer
22 mrt
0

22-03-2018: verkiezingen

  Voorlopige uitslag De grote winnaar van de verkiezingen in Heusden is DMP Heusden geworden. Die partij ging met 24% van de stemmen van 5 naar 7 zetels. Gemeentebelangen moest helaas een zetel inleveren. Wij gingen van zes naar vijf ...

Lees meer
09 mrt
0

09-03-2018: Afvalinzameling

Inzameling GFT: 40 kg. is wel erg weinig Waalwijker levert jaarlijks maar 40 kilo gft-afval in, zo kopte het Brabants Dagblad afgelopen woensdag. En als je kijkt naar de cijfers, dan steekt die 40 kg. inderdaad schril af tegen de ...

Lees meer