Author Archives: Kees Musters

20 okt
0

20-10-2017: Peuterspeelzaalwerk

Peuterspeelzaal wordt kinderopvang Op 1 januari 2018 komt er een nieuwe regeling voor het peuterspeelzaalwerk en voor de kinderopvang. Dan treedt namelijk de Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk in werking. Die nieuwe wet heeft gevolgen voor met name het peuterspeelzaalwerk, ...

Lees meer
13 okt
0

13-10-2017: Onderzoek Woonvisie

Rekenkamer onderzoekt beleid volkshuisvesting Afgelopen woensdag werd in de informatievergadering Bestuur en Beheer gesproken over het onderzoek van de rekenkamer over de Woonvisie. Enkele jaren terug is de Woonvisie door de gemeenteraad vastgesteld en de kernvraag bij dit onderzoek is ...

Lees meer
06 okt
0

06-10-2017: OZB

OZB-tarief in 2018 omhoog De OZB-tarieven gaan in 2018 licht stijgen, maar dat zegt niet zo veel. Uiteindelijk gaat het om het bedrag dat de burger in 2018 aan OZB (Onroerende zaakbelasting) moet betalen. Elk jaar weer komen daar vragen ...

Lees meer
29 sep
0

29-09-2017: Afvalverwerking

Afvalscheiding loont! Goed nieuws: de afvalstoffenheffing gaat in 2018 voor een gemiddeld gezin met bijna 15% omlaag. Het jaarlijks te betalen bedrag gaat omlaag van € 186,96 naar € 159,60 en dat allemaal dankzij het omgekeerd inzamelen. Een daling van ...

Lees meer
22 sep
0

22-09-2017: Begroting 2018

Begroting meer dan sluitend! De begroting voor het jaar 2018 is inmiddels verschenen en zoals al bij het vaststellen van de Voorjaarsnota eerder dit jaar werd verwacht wordt er een gunstig perspectief gepresenteerd. Voor 2018 wordt een nog bescheiden begrotingsoverschot ...

Lees meer
22 sep
0

21-09-2017: Terugblik Raadsvergadering

Geen sociale woningbouw op Oranjeveld ! Dat is de belangrijkste conclusie na de raadsvergadering van afgelopen dinsdag. Vóór de zomervakantie kwam de kwestie al aan bod maar toen kon er nog geen beslissing worden genomen: de stemming leverde 13 vóór ...

Lees meer
21 sep
0

21-09-2017: Begroting 2018

Laatste begroting in deze raadsperiode De laatste begroting in deze raadsperiode is bekend gemaakt; een begroting met een erg positief meerjarenperspectief met aanzienlijke begrotingsoverschotten in de komende jaren. Geen grote nieuwe plannen, maar dat is op dit moment, een half ...

Lees meer
19 jul
0

19-07-2017: Overleg Vijfhoevenlaan

Overleg met Bewonersvereniging Vijfhoevenlaan Op 25 april jl. kregen de politieke partijen een brief van de bewonersvereniging Vijfhoevenlaan met vragen over de GOL-plannen. De antwoorden op die brieven werden in de jaarvergadering van de bewonersvereniging op 28 juni jl. besproken. ...

Lees meer
14 jul
0

14-07-2017: Sociale woningbouw

13-13 bij de rust In de laatste raadsvergadering vóór het zomerreces afgelopen dinsdag kwam het onderwerp van de sociale woningbouw wel erg vaak ter sprake. Het belangrijkste agendapunt op dat vlak was natuurlijk het voorstel van het college om voorbereidingskredieten ...

Lees meer
07 jul
0

07-07-2017: Landgoed Steenenburg

Een schitterende plek voor wonen, werken en recreëren Begin april schreef ik ook al een stukje over het Landgoed Steenenburg, toen naar aanleiding van een bestuursopdracht om de verdere ontwikkeling van dit landgoed, nu nog Poort van Heusden geheten, mogelijk ...

Lees meer