Category Archives: Actuele zaken

27-03-2013: Bouwen op eigen grond

Bouwen op eigen grond Het collegebesluit om geen medewerking meer te verlenen aan bouwplannen van particulieren die niet in de gemeentelijke woningbouwplanning zijn opgenomen is door de raad van de ...

Lees meer

11-02-2013: Particuliere bouw

Bouwstop particuliere grond Het college heeft op 5 februari jl. het besluit genomen dat de gemeente gene medewerking meer verleent aan bestemmingsplanwijzigingen t.b.v. particuliere bouw. De bouw op particuliere grond ...

Lees meer

08-11-2012: Algemene Beschouwing Begroting 2013

Algemene Beschouwingen De fractie Gemeentebelangen is bijzonder ingenomen met de voorliggende begroting 2013, vooral omdat de meerjarenbegroting voor het eerst in jaren echt sluitend is; alle vier jaarschijven sluiten met ...

Lees meer

05-10-2012: Kosten Centrumplan Vlijmen

Bijdrage gemeente CP Vlijmen Zoals elders op deze site al vermeld is de gemeente rond met projectontwikkelaar Heijmans . Er ligt een overeenkomst waarbij Heijmans op zich neemt om een ...

Lees meer

13-09-2012: Uitslag in Heusden

Verkiezingen in Heusden Ook in Heusden is de VVD de grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen geworden. Met een winst van maar liefst 9,5% t.o.v. 2012 komen de liberalen op ...

Lees meer

04-07-2012: Vragen over Attero

Aandelen Attero kopen? De fractie Gemeentebelangen heeft schriftelijke vragen ingediend op grond van artikel 61 Reglement van Orde met het verzoek om die vragen mondeling tijdens de raadsvergadering van 3 ...

Lees meer

27-06-2012: Jaarrekening 2011

Jaarrekening 2011 Hieronder de bijdrage van onze fractie bij de behandeling van de Jaarrekening 2011: Raadsvergadering 26 juni 2012:  Jaarrekening 2011  Het jaarverslag is beter leesbaar dan vorig jaar door ...

Lees meer

27-06-2012: Voorjaarsnota 2012

Voorjaarsnota behandeld Hieronder de bijdrage in eerste termijn van onze fractie bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2012: Raadsvergadering 26 juni 2012:   Voorjaarsnota 2012 De economische crisis blijkt voor velen ...

Lees meer

19-04-2012: Standplaatsen Oudheusden

Standplaatsen Oudheusden De fractie Gemeentebelangen heeft onderstaande brief met vragen over standplaatsen in Oudheusden aan het college gestuurd: Drunen, 17 april 2012 Aan het College van de gemeente Heusden. Via ...

Lees meer

02-03-2012: Heijmans aan de slag in Vlijmen

Centrumplan Vlijmen stap dichterbij De gemeente Heusden en projectontwikkelaar Heijmans gaan samen verder in het centrum van Vlijmen. Heijmans heeft een schetsplan opgesteld dat voldoet aan de eisen die de ...

Lees meer