Category Archives: Actuele zaken

25-06-2013: Jaarrekening 2012

Jaarrekening 2012 Hieronder de bijdrage van onze fractie bij de behandeling van het jaarverslag en jaarrekening 2012 van de gemeente Heusden: Het jaarverslag en de jaarrekening hebben opnieuw aan leesbaarheid ...

Lees meer

25-06-2013: Voorjaarsnota 2013

Voorjaarsnota 2013 Hieronder de bijdrage van onze fractie bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2013: De Voorjaarsnota 2013 geeft m.b.t. de meerjarenbegroting een wisselend beeld: een behoorlijk overschot in 2014 ...

Lees meer

19-06-2013: Bp Mortelweg

Geen wijzigingsbevoegdheid Mortelweg Bij het bestemmingsplan Wolput-Mortelweg Vlijmen (gemeenteraad 18 juni 2013)  gaat het om een zeer klein gebiedje, dat eigenlijk uit het totaal bestemmingsplan Geerpark is gehaald. Het plan ...

Lees meer

19-06-2013: Voorste Venne terug bij af

Terug naar Heusdense schaal Hieronder de bijdrage van onze fractie bij de behandeling van het raadsvoorstel inzake de Voorste Venne in de raadsvergadering van 13 juni jl.: Evaluatie afgelopen periode: ...

Lees meer

18-05-2013: Beleid lokale partijen

Discriminatie lokale partijen De VVPG (Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen) heeft onderstaand persbericht gepubliceerd. Er bestaat al een grote rechtsongelijkheid tussen lokale partijen en landelijke partijen en die rechtsongelijkheid wordt ...

Lees meer

27-03-2013: Bouwen op eigen grond

Bouwen op eigen grond Het collegebesluit om geen medewerking meer te verlenen aan bouwplannen van particulieren die niet in de gemeentelijke woningbouwplanning zijn opgenomen is door de raad van de ...

Lees meer

11-02-2013: Particuliere bouw

Bouwstop particuliere grond Het college heeft op 5 februari jl. het besluit genomen dat de gemeente gene medewerking meer verleent aan bestemmingsplanwijzigingen t.b.v. particuliere bouw. De bouw op particuliere grond ...

Lees meer

08-11-2012: Algemene Beschouwing Begroting 2013

Algemene Beschouwingen De fractie Gemeentebelangen is bijzonder ingenomen met de voorliggende begroting 2013, vooral omdat de meerjarenbegroting voor het eerst in jaren echt sluitend is; alle vier jaarschijven sluiten met ...

Lees meer

05-10-2012: Kosten Centrumplan Vlijmen

Bijdrage gemeente CP Vlijmen Zoals elders op deze site al vermeld is de gemeente rond met projectontwikkelaar Heijmans . Er ligt een overeenkomst waarbij Heijmans op zich neemt om een ...

Lees meer

13-09-2012: Uitslag in Heusden

Verkiezingen in Heusden Ook in Heusden is de VVD de grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen geworden. Met een winst van maar liefst 9,5% t.o.v. 2012 komen de liberalen op ...

Lees meer