Category Archives: Actuele zaken

12-11-2010: begroting 2011

Algemene beschouwingen Algemene beschouwing bij begroting 2011  De eerste begroting van dit college is een sluitende begroting. Een van de uitgangspunten in het coalitieakkoord is een evenwichtige meerjarenbegroting en daar ...

Lees meer

21-07-2010: Gemeente koopt deel Wärtsilä-complex

Nieuw bedrijf Gieterij Drunen Gisteren werd de gemeenteraad van Heusden aangenaam verrast door een aantal nieuwe ontwikkelingen rondom Wärtsilä in Drunen. Zoals bekend heeft dat bedrijf al eerder aangekondigd de ...

Lees meer

21-07-2010: De Hooge Bank

Amendement Hooge Bank verworpen Dinsdag 20 juli werd het bestemmingsplan De Hooge Bank door de raad vastgesteld. Het betreft het eerste landgoed in onze gemeente. Het ligt ten zuiden van ...

Lees meer

30-06-2010: Jaarrekening 2009

Veel budgetten niet besteed Dinsdag 29 juni werd in een extra raadsvergadering o.a. de Jaarrekening 2009 vastgesteld. Onze bijdrage in het raadsdebat hierover kunt u hieronder lezen: Raad 29 juni ...

Lees meer

30-06-2010: Voorjaarsnota vastgesteld

Amendement OZB aangenomen Dinsdag 29 juni werd in een extra raadsvergadering o.a. de Voorjaarsnota vastgesteld. De Voorjaarsnota 2010 geeft een indruk van de financiële situatie in 2011 en de daarop ...

Lees meer

18-05-2010: Nieuwsbrief 10 is uit

Nieuwsbrief 10 is uit Nieuwsbrief 10 is vandaag verschenen met nieuws over onze nieuwe wethouder, een amendement over Q-koorts, de taakverdeling in de fractie Gemeentebelangen en de nieuwe samenstelling van ...

Lees meer

18-05-2010: wijziging bestuur

Wijziging bestuur PERSBERICHT 18-05-2010 Tijdens de jaarvergadering op maandag 17 mei is de samenstelling van het bestuur van Gemeentebelangen voor een belangrijk deel veranderd. Op de eerste plaats omdat de ...

Lees meer

12-05-2010: Amendement Q-koorts

Amendement Q-koorts aangenomen Onze fractie heeft gisteravond tijdens de raadsvergadering een amendement (wijzigingsvoorstel) ingediend om toch extra geld aan de GGD ter beschikking te stellen voor de infectieziektebestrijding. Het voorstel ...

Lees meer

10-04-2010: Coalitieakkoord 2010-2014

Coalitieakkoord bekend gemaakt Gisteren is het coalitieakkoord dat Heusden Eén, Gemeentebelangen, DMP Heusden en PvdA hebben gesloten, bekend gemaakt. Het akkoord kreeg als titel mee: “Een breed en duurzaam perspectief” ...

Lees meer

06-04-2010: Nieuw college bekend gemaakt

Wim van Engeland wethouder De coalitievorming is rond. Afgelopen vrijdagavond bereikten Heusden Eén, Gemeentebelangen, DMP Heusden en de PvdA een principeakkoord. Er ligt een programma op hoofdlijnen, dat eind deze ...

Lees meer