Category Archives: Actuele zaken

30-06-2010: Jaarrekening 2009

Veel budgetten niet besteed Dinsdag 29 juni werd in een extra raadsvergadering o.a. de Jaarrekening 2009 vastgesteld. Onze bijdrage in het raadsdebat hierover kunt u hieronder lezen: Raad 29 juni ...

Lees meer

30-06-2010: Voorjaarsnota vastgesteld

Amendement OZB aangenomen Dinsdag 29 juni werd in een extra raadsvergadering o.a. de Voorjaarsnota vastgesteld. De Voorjaarsnota 2010 geeft een indruk van de financiële situatie in 2011 en de daarop ...

Lees meer

18-05-2010: Nieuwsbrief 10 is uit

Nieuwsbrief 10 is uit Nieuwsbrief 10 is vandaag verschenen met nieuws over onze nieuwe wethouder, een amendement over Q-koorts, de taakverdeling in de fractie Gemeentebelangen en de nieuwe samenstelling van ...

Lees meer

18-05-2010: wijziging bestuur

Wijziging bestuur PERSBERICHT 18-05-2010 Tijdens de jaarvergadering op maandag 17 mei is de samenstelling van het bestuur van Gemeentebelangen voor een belangrijk deel veranderd. Op de eerste plaats omdat de ...

Lees meer

12-05-2010: Amendement Q-koorts

Amendement Q-koorts aangenomen Onze fractie heeft gisteravond tijdens de raadsvergadering een amendement (wijzigingsvoorstel) ingediend om toch extra geld aan de GGD ter beschikking te stellen voor de infectieziektebestrijding. Het voorstel ...

Lees meer

10-04-2010: Coalitieakkoord 2010-2014

Coalitieakkoord bekend gemaakt Gisteren is het coalitieakkoord dat Heusden Eén, Gemeentebelangen, DMP Heusden en PvdA hebben gesloten, bekend gemaakt. Het akkoord kreeg als titel mee: “Een breed en duurzaam perspectief” ...

Lees meer

06-04-2010: Nieuw college bekend gemaakt

Wim van Engeland wethouder De coalitievorming is rond. Afgelopen vrijdagavond bereikten Heusden Eén, Gemeentebelangen, DMP Heusden en de PvdA een principeakkoord. Er ligt een programma op hoofdlijnen, dat eind deze ...

Lees meer

18-03-2010: Vorming nieuwe coalitie

Vorming nieuwe coalitie Momenteel wordt druk gewerkt aan de vorming van een nieuwe coalitie. Gemeentebelangen, DMP, PvdA en Heusden Eén hebben inmiddels een principeovereenstemming bereikt om samen een nieuw college ...

Lees meer

15-03-2010: nieuwsbrief nr. 9

Nieuwsbrief nr. 9 is uit De nieuwe editie van onze tweemaandelijkse nieuwsbrief is weer verschenen. U kunt deze nieuwsbrief downloaden via het tabblad Informatie.

Lees meer

12-03-2010: Eerste bijeenkomst nieuwe raad

Nieuwe raad geïnstalleerd Afgelopen dinsdag nam de oude raad afscheid; gisteren werd de nieuwe raad geïnstalleerd en daarmee begon de nieuwe raadsperiode 2010-2014. Negen nieuwkomers in de raad waarvan drie ...

Lees meer