Category Archives: Actuele zaken

19-07-2016: Coördinatieregeling GOL

Coördinatieregeling biedt grote voordelen Afgelopen vrijdag nam Provinciale Staten het besluit om de aanvraag van diverse vergunningen in het GOL-project op te nemen in een zgn. coördinatieregeling. Het gaat daarbij ...

Lees meer

13-07-2016 Terugblik Raadsvergadering 12 juli

De laatste raadsvergadering vóór het zomerreces. Op de agenda veel hamerstukken zoals de Verordening Rekenkamer, een verordening kwaliteit VTH en Omgevingsrecht Heusden, een Plan van Aanpak Energiebesparing en de bestemmingsplannen ...

Lees meer

08-07-2016: Politiek seizoen loopt ten einde

Bezoek RAV De politiek staat vlak voor het zomerreces, de gelegenheid voor bestuur, fractie en enkele leden van Gemeentebelangen om het politieke seizoen met een gezellig samenzijn af te sluiten, ...

Lees meer

29-06-2016: Voorjaarsnota

Onze bijdrage in de 1e termijn van het Raadsdebat over de Voorjaarsnota, inclusief een motie over de invoering van de forensenbelasting. Deze motie werd door (een meerderheid van de) raad ...

Lees meer

29-06-2016: 1e Bestuursrapportage 2016

Onze bijdrage in de 1e termijn van het Raadsdebat over de 1e Bestuursrapportage 2016: Ook hier weer de overheersende invloed van de grondexploitatie. Enerzijds een toevoeging aan de Algemene Reserve ...

Lees meer

29-06-2016: Jaarverslag en Jaarrekening

Onze bijdrage in de 1e termijn van het Raadsdebat over het Jaarverslag en de Jaarrekening van de gemeente Heusden:   Jaarverslag en Jaarrekening Jaarverslag is een goed stuk, informatief met ...

Lees meer

09-06-2016: Renteclaim Akkerstraat 6-8

Lees hier de antwoorden op de schriftelijke vragen die wij eerder gesteld hebben over deze zaak: 2016-0607 Antwoord inz renteclaim

Lees meer

31-05-2016: Voorjaarsnota 2016

U kunt de Voorjaarsnota hier downloaden: 2016-0531 Voorjaarsnota 2016

Lees meer

18-05-2016: Omgevingsdienst OMWB

Bijdrage Raadsbehandeling 17 mei: Omgevingsdienst West- en Midden-Brabant   De OMWB is per 1 jan 2013 van start gegaan. 27 gemeenten en de provincie met één gemeenschappelijke regeling. Een nieuwe ...

Lees meer

18-05-2016: Terugblik Raadsvergadering 17 mei

  De agenda van de raadsvergadering van 17 mei telde niet zoveel punten, maar er was wel een onderwerp dat de bijzondere aandacht trok: de opvang van vluchtelingen in Heusden. ...

Lees meer