Category Archives: Actuele zaken

29-06-2016: 1e Bestuursrapportage 2016

Onze bijdrage in de 1e termijn van het Raadsdebat over de 1e Bestuursrapportage 2016: Ook hier weer de overheersende invloed van de grondexploitatie. Enerzijds een toevoeging aan de Algemene Reserve ...

Lees meer

29-06-2016: Jaarverslag en Jaarrekening

Onze bijdrage in de 1e termijn van het Raadsdebat over het Jaarverslag en de Jaarrekening van de gemeente Heusden:   Jaarverslag en Jaarrekening Jaarverslag is een goed stuk, informatief met ...

Lees meer

09-06-2016: Renteclaim Akkerstraat 6-8

Lees hier de antwoorden op de schriftelijke vragen die wij eerder gesteld hebben over deze zaak: 2016-0607 Antwoord inz renteclaim

Lees meer

31-05-2016: Voorjaarsnota 2016

U kunt de Voorjaarsnota hier downloaden: 2016-0531 Voorjaarsnota 2016

Lees meer

18-05-2016: Omgevingsdienst OMWB

Bijdrage Raadsbehandeling 17 mei: Omgevingsdienst West- en Midden-Brabant   De OMWB is per 1 jan 2013 van start gegaan. 27 gemeenten en de provincie met één gemeenschappelijke regeling. Een nieuwe ...

Lees meer

18-05-2016: Terugblik Raadsvergadering 17 mei

  De agenda van de raadsvergadering van 17 mei telde niet zoveel punten, maar er was wel een onderwerp dat de bijzondere aandacht trok: de opvang van vluchtelingen in Heusden. ...

Lees meer

30-03-2016: Terugblik raadsvergadering 29 maart

Een lange agenda bij de tweede reguliere raadsvergadering van dit jaar met diverse bespreekpunten. Zo werd er uitvoerig stilgestaan bij de stopzetting van de grondexploitatie van “de spie” tussen de ...

Lees meer

24-03-2016: Opvang Vluchtelingen

Raadsvergadering 10-03-2016: Agendapunt 5: Vluchtelingen – Aanpak communicatie kleinschalige opvang. Voorzitter, Gemeentebelangen is niet “blij” met de komst van maximaal 4 x 100 vluchtelingen naar de gemeente Heusden. Niet “blij” ...

Lees meer

19-03-2016: Verenigde vergadering

Moties Gemeentebelangen aangenomen Zaterdag 19 maart, een belangrijke dag voor de Midden-Brabantse politiek. Voor het eerst in het bestaan van het regionaal samenwerkingsverband Hart van Brabant werd er een zgn. ...

Lees meer

17-02-2016: Terugblik raadsvergadering 16 februari

Een relatief eenvoudige agenda afgelopen dinsdag bij de eerste raadsvergadering van dit jaar. Best nog een redelijk aantal agendapunten maar relatief weinig bespreekpunten; de meeste onderwerpen werden met een hamerslag ...

Lees meer