Category Archives: Actuele zaken

15-09-2015: GOL, De Reactienota op de zienswijzen NDR

Een volgende stap in de (lange) procedure bij de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) om te komen tot een PIP (Provinciaal InpassingsPlan, zeg maar een bestemmingsplan) voor alle verkeers- en andere ...

Lees meer

12-09-2015: ’t RUN

Het Memo Voortgang zwembad ’t RUN is geagendeerd voor de extra informatievergadering Samenleving op 21 september a.s.: 2015-0912 Memo Het Run 2016 en verder

Lees meer

12-09-2015: Raadsvoorstel Voorste Venne

Het Raadsvoorstel Voorste Venne dat op 21 september a.s. in een extra Informatievergadering Samenleving wordt besproken: 2015-0912 Raadsvoorstel De Voorste Venne  

Lees meer

04-09-2015 In memoriam Ad de Hart

In memoriam Ad de Hart Ad de Hart was een geboren en getogen Elshoutenaar. Maatschappelijk erg betrokken en strijdbaar voor zijn dorp. Begin jaren 70 werd hij politiek actief bij ...

Lees meer

07-08-2015: Vluchtelingenwerk in Heusden

Naar aanleiding van een kritische ingezonden brief van de heer Wim Klaassen afgelopen week in het Brabant Dagblad willen wij graag de volgende FEITEN INZAKE HET VLUCHTELINGENWERK IN HEUSDEN van ...

Lees meer

30-06-2015: Voorjaarsnota

Betoog bij behandeling Voorjaarsnota 2015 in de raadsvergadering van 30 juni 2015 Voor het eerst sinds jaren geen nieuwe bezuinigingen in de VJN, een verademing als je dat vergelijkt met ...

Lees meer

30-06-2015: Bestuursrapportage

Betoog over Bestuursrapportage tijdens de behandeling in de raadsvergadering van 30 juni 2015 De 1e Berap 2015 eindigt met een positief effect van 275 duizend euro, waarmee het begrotingssaldo voor ...

Lees meer

30-06-2015: Jaarverslag en Jaarrekening

Betoog bij behandeling van het Jaarverslag en Jaarrekening 2014 in de raad van 30 juni Wij danken het college voor de beantwoording van de technische vragen. Beantwoording is helder, op ...

Lees meer

24-06-2015 Sociaal-Economisch Plan 2015

De gemeenteraad stelt in zijn vergadering van 7 juli a.s. een nieuw beleidsplan vast: Sociaal-Economisch Plan Heusden 2015. Het vorige plan dateert al van 2007 en is dus dringend aan ...

Lees meer

19-06-2015: Actualisatie subsidiebeleid

De gemeente Heusden is druk doende met de actualisatie van het subsidiebeleid. Op 7 juli 2015 a.s. komt het onderwerp in de gemeenteraad aan de orde. Belangrijk onderdeel hier is ...

Lees meer
7891215