Category Archives: Actuele zaken

07-08-2015: Vluchtelingenwerk in Heusden

Naar aanleiding van een kritische ingezonden brief van de heer Wim Klaassen afgelopen week in het Brabant Dagblad willen wij graag de volgende FEITEN INZAKE HET VLUCHTELINGENWERK IN HEUSDEN van ...

Lees meer

30-06-2015: Voorjaarsnota

Betoog bij behandeling Voorjaarsnota 2015 in de raadsvergadering van 30 juni 2015 Voor het eerst sinds jaren geen nieuwe bezuinigingen in de VJN, een verademing als je dat vergelijkt met ...

Lees meer

30-06-2015: Bestuursrapportage

Betoog over Bestuursrapportage tijdens de behandeling in de raadsvergadering van 30 juni 2015 De 1e Berap 2015 eindigt met een positief effect van 275 duizend euro, waarmee het begrotingssaldo voor ...

Lees meer

30-06-2015: Jaarverslag en Jaarrekening

Betoog bij behandeling van het Jaarverslag en Jaarrekening 2014 in de raad van 30 juni Wij danken het college voor de beantwoording van de technische vragen. Beantwoording is helder, op ...

Lees meer

24-06-2015 Sociaal-Economisch Plan 2015

De gemeenteraad stelt in zijn vergadering van 7 juli a.s. een nieuw beleidsplan vast: Sociaal-Economisch Plan Heusden 2015. Het vorige plan dateert al van 2007 en is dus dringend aan ...

Lees meer

19-06-2015: Actualisatie subsidiebeleid

De gemeente Heusden is druk doende met de actualisatie van het subsidiebeleid. Op 7 juli 2015 a.s. komt het onderwerp in de gemeenteraad aan de orde. Belangrijk onderdeel hier is ...

Lees meer

29-05-2015: Voorjaarsnota 2015

Voorjaarsnota 2015 schetst positief beeld Voor het eerst sinds jaren zijn er geen extra bezuinigingen nodig. De Voorjaarsnota 2015 schetst een voorzichtig positief beeld van de financiële ontwikkelingen in de ...

Lees meer

12-04-2015: Conceptnotitie nieuw subsidiebeleid

In de vergadering van de informatievergadering Samenleving op 23 april a.s. komt een conceptnotitie uniforme subsidieregeling sociaal culturele voorzieningen aan de orde. De gemeenteraad heeft vorig al besloten dat er ...

Lees meer

12-04-2015: Notitie kostenbesparingen begraafplaatsen

  In de vergadering van de informatievergadering Bestuur en Beheer op 21 april a.s. komt een Notitie kostenbesparingen begraafplaatsen aan de orde. In de notitie wordt ingegaan op de vraag ...

Lees meer

23-03-2015: alle GOL-maatregelen op een rij

GOL: Functie Notitie Reikwijdte en Detailniveau  In het proces om te komen tot een structurele verbetering van de verkeersstructuur op en rond de A59 in de oostelijke Langstraat, ook wel ...

Lees meer