Category Archives: Columns

28-06-2019: Financieel beleid

Aandacht voor fietspad Zeedijk Volgende week dinsdag de laatste raadsvergadering vóór de zomervakantie; afgelopen week de jaarlijkse raadsvergadering over de financiële jaarstukken van de gemeente. Achtereenvolgens kwamen aan de orde ...

Lees meer

21-06-2019: Baanbrekers

Mooie resultaten bij Baanbrekers Volgende week staat Baanbrekers op de agenda van de raad, maar veel zal daar niet over gezegd worden. Want het gaat al enkele jaren erg goed ...

Lees meer

14-06-2019: GOL en PAS

Loopt GOL uit de PAS? De uitspraak van de Raad van State over verleende vergunningen en PAS heeft nog al wat stof doen opwaaien. De Raad van State bepaalde onlangs ...

Lees meer

07-06-2019: Financieel perspectief

Financiële ruimte beperkt Vorige week heb ik al geschreven over Jaarrekening 2018 en de Eerste bestuursrapportage 2019. Deze stukken vormen voor een belangrijk deel de basis voor de Voorjaarsnota 2019 ...

Lees meer

31-05-2019: Financieel beleid

Financiën gemeente Heusden redelijk op orde Het is eind mei, de tijd waarbij de diverse jaarlijkse financiële stukken als Jaarverslag, Bestuursrapportage en Voorjaarsnota weer verschijnen. Uit die stukken blijkt dat ...

Lees meer

24-05-2019: Snelfietsroute

Fietsstimuleringsplan en snelfietsroute De aan te leggen snelfietsroute tussen Waalwijk en Den Bosch was de afgelopen weken weer eens in het nieuws. Aan de ene kant was er de actie ...

Lees meer

17-05-2019: Bestuur

Aantal bezwaren en klachten stabiel De Commissie Bezwaarschriften heeft haar Jaarverslag 2018 naar het college gestuurd; daarnaast is ook het Jaarverslag Klachten vastgesteld. Uit beide Jaarverslagen kun je afleiden dat ...

Lees meer

10-05-2019: Klimaat

Subsidie isolatiemaatregelen eigen woning De gemeente Heusden gaat nu ook de isolatie van particuliere woningen subsidiëren. Een logische vervolgstap op eerdere maatregelen die al in het vorig jaar vastgestelde Waterplan ...

Lees meer

03-05-2019: Zwerfafval

Nieuw plan extra aanpak zwerfafval Het probleem van zwerfafval is een van de grote ergernissen bij veel inwoners. Een complex probleem: het gaat niet alleen om het zwerfafval dat mensen ...

Lees meer

26-04-2019: Strategische agenda Hart van Brabant

Mens en Samenleving Regio Hart van Brabant kent drie programmalijnen waarop de regio met name actief is; afgelopen weken heb ik al de nodige aandacht besteed aan de beleidsprogramma’s Leefomgeving ...

Lees meer