Category Archives: Columns

21-12-2018: Klimaatbeleid

Subsidie om afkoppelen te bevorderen In juli dit jaar stelde de gemeenteraad het Waterplan vast; nog niet zo lang geleden zouden we dat het Rioleringsplan genoemd hebben, maar tegenwoordig moeten ...

Lees meer

14-12-2018: Baanbrekers 2.0

Hoe ziet het nieuwe Baanbrekers er uit? De laatste tijd gaat het best goed met Baanbrekers, u weet wel, de organisatie die namens de gemeenten Heusden, Loon op Zand en ...

Lees meer

07-12-2018: Onderhoud gebouwen

Drie ton per jaar extra nodig In de raadsvergadering van 18 december a.s. vraagt het college de raad om drie ton per jaar extra beschikbaar te stellen om het onderhoud ...

Lees meer

30-11-2018: Grondbeleid

Grondbeleid voor 2019 geactualiseerd Het grondbeleid in de gemeente Heusden wordt elk jaar in december geactualiseerd. Het gaat dan niet alleen om de grondprijzen die in het nieuwe jaar moeten ...

Lees meer

23-11-2018: Veiligheidsbeleid

Veiligheidsplan in samenwerking met Meierij-gemeenten Minstens eens in de vier jaren moeten gemeenten een nieuw integraal Veiligheidsplan opstellen. Dat geldt uiteraard ook voor de gemeente Heusden. Voor de gemeenteraad van ...

Lees meer

16-11-2018: Nieuwe burgemeester

Installatievergadering in de Voorste Venne Afgelopen dinsdag een bijzondere raadsvergadering in de theaterzaal van de Voorste Venne: de installatievergadering van de nieuwe burgemeester van de gemeente Heusden, mw. Willemijn van ...

Lees meer

09-11-2018: Begroting 2019

Onaangename verrassingen Enkele maanden terug heeft het college de begroting voor 2019, samen met de meerjarenbegroting voor de jaren daarna vastgesteld en aan de raad toegezonden. Gisteravond kon de gemeenteraad ...

Lees meer

02-11-2018: Sociaal domein

Beschermd thuis in Heusden Op de raadsagenda van afgelopen dinsdag stond o.a. het onderwerp beschermd wonen. Dat onderwerp kwam tot nu toe eigenlijk niet of nauwelijks in de raad aan ...

Lees meer

26-10-2018: Baanbrekers

Uitstekende resultaten bij Baanbrekers Enkele weken terug verscheen de tweede Bestuursrapportage van Baanbrekers; daaruit blijkt dat het begrote resultaat van Baanbrekers, dat bij de eerste Bestuursrapportage al in positieve zin ...

Lees meer

19-10-2018: Ruimtelijke Ordening

Vierde herziening bestemmingsplan Buitengebied! De gemeente Heusden is weer toe aan een herziening van het bestemmingsplan Buitengebied; de vierde herziening alweer. Woensdag 10 oktober jl. werd er voor de eerste ...

Lees meer