Category Archives: Columns

22-03-2019: Duurzaamheid en energie

Duurzaamheid in Heusden: ambitiekaart energie Vorige week heb ik al de nodige aandacht besteed aan de duurzaamheidsagenda en met name het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma voor 2019. Belangrijk onderdeel van het ...

Lees meer

15-03-2019: Duurzaamheid

Duurzaamheid in Heusden: uitvoeringsprogramma 2019 In december 2017 stelde de gemeenteraad de duurzaamheidsagenda “Heel Heusden Duurzaam” vast. Daarin kwamen diverse thema’s aan de orde: biodiversiteit, circulaire economie, klimaatadaptatie, een gezonde ...

Lees meer

08-03-2019: GOL

GOL gaat (op achtergrond) verder Je hoorde er de afgelopen maanden weinig over: het project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat leek tot stilstand gekomen, maar op de achtergrond is er wel degelijk ...

Lees meer

22-02-2019: Welstandsbeleid

Welstandsbeleid wordt verder versoepeld Er is een nieuwe welstandsnota in de maak; het college heeft een eerste concept onlangs vastgesteld en dit concept gaat nu de inspraak in. Na verwerking ...

Lees meer

15-02-2019: Ecologische verbindingszones

Ecologische verbindingszone Koningsvliet wordt aanzienlijk korter In maart 2006 (dus al bijna 13 jaar geleden) sloot de gemeente Heusden een samenwerkingsovereenkomst met waterschap Aa en Maas voor de realisering van ...

Lees meer

08-02-2019: Veiligheidsregio

Verdere regionalisering brandweer gaat veel geld kosten Het was voor raadsleden in Brabant de week van de regio, zo lijkt het wel. Afgelopen dinsdag een regionale bijeenkomst van de regio ...

Lees meer

01-02-2019: Armoedebeleid

Een nieuwe nota armoedebeleid Gisteravond werd in de informatievergadering Samenleving gesproken over een nieuwe nota armoedebeleid, getiteld “Samen armoede en schulden aanpakken”. Tot nu toe waren er verschillende beleidsnota’s voor ...

Lees meer

25-01-2019: Steenenburg

Bestemmingsplan nieuwe stijl? Volgende week komt in de informatievergadering Ruimte het bestemmingsplan Steenenburg voor een eerste bespreking aan de orde. De afgelopen weken heeft het bestemmingsplan ter inzage gelegen, iedereen ...

Lees meer

18-01-2019: Parkeerbeleid

Gebruik openbare parkeerplaatsen mag en is zelfs wenselijk In de raadsvergadering van 17 mei 2016 heeft de gemeenteraad de Nota Parkeernormen Heusden 2016 vastgesteld. Doel hiervan was en is dat ...

Lees meer

21-12-2018: Klimaatbeleid

Subsidie om afkoppelen te bevorderen In juli dit jaar stelde de gemeenteraad het Waterplan vast; nog niet zo lang geleden zouden we dat het Rioleringsplan genoemd hebben, maar tegenwoordig moeten ...

Lees meer