Category Archives: Columns

07-11-2014: de nieuwe WMO

De WMO in 2015 Ter afsluiting van mijn bijdragen over de drie decentralisaties vandaag nog een stukje over de nieuwe WMO, zoals die per 1 januari a.s. in werking treedt: ...

Lees meer

31-10-2014: Jeugdzorg

Jeugdzorg in Heusden Afgelopen weken heb ik al uitvoerig stil gestaan bij de nieuwe taken die gemeenten per 1 januari 2015 op hun bordje krijgen. Vorige week heb ik nog ...

Lees meer

24-10-2014: Nieuwe Participatiewet

Iedereen doet mee in de Langstraat Per 1 januari 2015 (dus over enkele maanden al) gaat de nieuwe Participatiewet in. Daarmee komt er één regeling aan de onderkant van de ...

Lees meer

17-10-2014: Nieuwe zorg in 2015

Hulp in de huishouding nieuwe stijl De drie grote decentralisaties in zorg, jeugdzorg en participatie beginnen langzaam maar zeker concrete vorm te krijgen. Gisteravond werd er over gesproken in de ...

Lees meer

10-10-2014: Veerkrachtig Bestuur

Hoe verder met regionale samenwerking? Vorige week schreef ik een stukje over regionale samenwerking in de regio Noordoost-Brabant. Bij de samenwerking in die regio heeft men als speerpunt gekozen voor ...

Lees meer

03-10-2014: Agrifood Capital

Gemeenten werken samen Het raadswerk speelt zich niet alleen af in de raadszaal van het gemeentehuis. In tegendeel, zou ik bijna zeggen. Bijna dagelijks ben je bezig met bijeenkomsten voor ...

Lees meer

26-09-2014: Prinsjesdag in Heusden

Stijging lokale lasten in 2015 1,7% Vorige week schreef ik een stukje over de rijksbegroting, dit naar aanleiding van Prinsjesdag eerder die week. Maar op diezelfde dinsdag maakte het Heusdense college ...

Lees meer

19-09-2014: Prinsjesdag

Voorzichtig optimisme Afgelopen dinsdag was het weer zover: Prinsjesdag. Het kabinet presenteert de begroting 2015, de koning mag de Troonrede voorlezen en natuurlijk de rondrit met de Gouden Koets. Bij ...

Lees meer

12-09-2014: Bezuinigingen

Pijn eerlijk verdelen In de Voorjaarsnota die juist vóór de zomervakantie in de raad behandeld werd waren diverse bezuinigingsmaatregelen opgenomen. Zo ook een taakstellende bezuiniging op de subsidies. Voor 2015 ...

Lees meer

05-09-2014: Veiligheidsbeleid

Kadernota Integrale Veiligheid Na het zomerreces zijn de politieke activiteiten ook in de gemeente Heusden in de afgelopen week weer opgepakt: de eerste serie informatievergaderingen zit er weer op. Belangrijkste ...

Lees meer