Category Archives: Columns

18-05-2018: Recreatie en toerisme

Regionaal bureau voor toerisme komt er aan! Al enkele jaren wordt er in de Langstraatgemeenten gesproken over meer samenwerking ten aanzien van het toeristisch beleid. Doelstelling is daarbij uiteraard om ...

Lees meer

11-05-2018: Veiligheidsregio

Inhaalslag bij begroting 2019 Het tweede kwartaal is elk jaar weer de tijd van begrotingen en jaarrekeningen. De jaarstukken vallen bij bosjes in de brievenbus van de raadsleden. Alles bij ...

Lees meer

04-05-2018: Agrifood Capital

Jaarplan en begroting 2019 De samenwerking in de regio Noordoost-Brabant staat al enkele jaren ter discussie. In steeds meer gemeenten worden vraagtekens gezet bij nut en noodzaak van de regionale ...

Lees meer

27-04-2018: Provinciaal Toezicht

Heusden voldoet nog niet op alle fronten Afgelopen week ontvingen we het Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2017 van de provincie. In dat Jaarverslag geeft de provincie aan hoe het staat met ...

Lees meer

20-04-2018: Hart van Brabant en Leisure

Goede voornemens maar wat komt ervan terecht? Deze week verscheen het jaarverslag en jaarrekening 2017 van de regio Hart van Brabant, een uitgebreid boekwerk met veel informatie over wat er ...

Lees meer

13-04-2018: Woningbouw

Grassen zorgt voor vertraging woningbouw Volgende week woensdag wordt er in de informatievergadering Ruimte gesproken over de woningbouw in de Grassen. Op de agenda staat een voorstel van het college ...

Lees meer

06-04-2018: Groenbeleid

Nieuw groenstructuurplan in de maak De gemeente Heusden profileert zich al jaren als groene gemeente en als je rondkijkt in onze kernen, dan is er ook veel groen aanwezig, zowel ...

Lees meer

30-03-2018: GOL-Snelfietsroute

Snelfietsroute Waalwijk -Den Bosch komt eraan Enkele weken terug heeft het college van Heusden besloten in te stemmen met een bestuursovereenkomst die tot doel heeft te komen tot de realisering ...

Lees meer

09-03-2018: Afvalinzameling

Inzameling GFT: 40 kg. is wel erg weinig Waalwijker levert jaarlijks maar 40 kilo gft-afval in, zo kopte het Brabants Dagblad afgelopen woensdag. En als je kijkt naar de cijfers, ...

Lees meer

02-03-2018: Lokale lastendruk

Heusden nog altijd goedkoop! Afgelopen week viel de aanslag OZB weer bij vele mensen in de al dan niet digitale brievenbus. Tegelijkertijd verscheen er een publicatie van Vereniging Eigen Huis ...

Lees meer