Category Archives: Columns

01-02-2019: Armoedebeleid

Een nieuwe nota armoedebeleid Gisteravond werd in de informatievergadering Samenleving gesproken over een nieuwe nota armoedebeleid, getiteld “Samen armoede en schulden aanpakken”. Tot nu toe waren er verschillende beleidsnota’s voor ...

Lees meer

25-01-2019: Steenenburg

Bestemmingsplan nieuwe stijl? Volgende week komt in de informatievergadering Ruimte het bestemmingsplan Steenenburg voor een eerste bespreking aan de orde. De afgelopen weken heeft het bestemmingsplan ter inzage gelegen, iedereen ...

Lees meer

18-01-2019: Parkeerbeleid

Gebruik openbare parkeerplaatsen mag en is zelfs wenselijk In de raadsvergadering van 17 mei 2016 heeft de gemeenteraad de Nota Parkeernormen Heusden 2016 vastgesteld. Doel hiervan was en is dat ...

Lees meer

21-12-2018: Klimaatbeleid

Subsidie om afkoppelen te bevorderen In juli dit jaar stelde de gemeenteraad het Waterplan vast; nog niet zo lang geleden zouden we dat het Rioleringsplan genoemd hebben, maar tegenwoordig moeten ...

Lees meer

14-12-2018: Baanbrekers 2.0

Hoe ziet het nieuwe Baanbrekers er uit? De laatste tijd gaat het best goed met Baanbrekers, u weet wel, de organisatie die namens de gemeenten Heusden, Loon op Zand en ...

Lees meer

07-12-2018: Onderhoud gebouwen

Drie ton per jaar extra nodig In de raadsvergadering van 18 december a.s. vraagt het college de raad om drie ton per jaar extra beschikbaar te stellen om het onderhoud ...

Lees meer

30-11-2018: Grondbeleid

Grondbeleid voor 2019 geactualiseerd Het grondbeleid in de gemeente Heusden wordt elk jaar in december geactualiseerd. Het gaat dan niet alleen om de grondprijzen die in het nieuwe jaar moeten ...

Lees meer

23-11-2018: Veiligheidsbeleid

Veiligheidsplan in samenwerking met Meierij-gemeenten Minstens eens in de vier jaren moeten gemeenten een nieuw integraal Veiligheidsplan opstellen. Dat geldt uiteraard ook voor de gemeente Heusden. Voor de gemeenteraad van ...

Lees meer

16-11-2018: Nieuwe burgemeester

Installatievergadering in de Voorste Venne Afgelopen dinsdag een bijzondere raadsvergadering in de theaterzaal van de Voorste Venne: de installatievergadering van de nieuwe burgemeester van de gemeente Heusden, mw. Willemijn van ...

Lees meer

09-11-2018: Begroting 2019

Onaangename verrassingen Enkele maanden terug heeft het college de begroting voor 2019, samen met de meerjarenbegroting voor de jaren daarna vastgesteld en aan de raad toegezonden. Gisteravond kon de gemeenteraad ...

Lees meer