Category Archives: Columns

08-06-2018: Financieel beleid

Jaarrekening sluit met overschot van bijna 2 miljoen Eind deze maand komen in de gemeenteraad traditiegetrouw de financiële jaarstukken weer aan de orde. Het jaarverslag en de jaarrekening over 2017 ...

Lees meer

01-06-2018: Fietspad Baardwijkse Overlaat

Spoordijk afgraven of verbreden? Vorige week vrijdag kwam de provincie met de beantwoording van de meer dan 200 zienswijzen op de GOL-plannen, u weet wel, de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat. Het ...

Lees meer

25-05-2018: Baanbrekers

Het gaat weer goed, beter, best. Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor de participatiewet in de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. De afgelopen jaren waren voor Baanbrekers geen mooie jaren. ...

Lees meer

18-05-2018: Recreatie en toerisme

Regionaal bureau voor toerisme komt er aan! Al enkele jaren wordt er in de Langstraatgemeenten gesproken over meer samenwerking ten aanzien van het toeristisch beleid. Doelstelling is daarbij uiteraard om ...

Lees meer

11-05-2018: Veiligheidsregio

Inhaalslag bij begroting 2019 Het tweede kwartaal is elk jaar weer de tijd van begrotingen en jaarrekeningen. De jaarstukken vallen bij bosjes in de brievenbus van de raadsleden. Alles bij ...

Lees meer

04-05-2018: Agrifood Capital

Jaarplan en begroting 2019 De samenwerking in de regio Noordoost-Brabant staat al enkele jaren ter discussie. In steeds meer gemeenten worden vraagtekens gezet bij nut en noodzaak van de regionale ...

Lees meer

27-04-2018: Provinciaal Toezicht

Heusden voldoet nog niet op alle fronten Afgelopen week ontvingen we het Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2017 van de provincie. In dat Jaarverslag geeft de provincie aan hoe het staat met ...

Lees meer

20-04-2018: Hart van Brabant en Leisure

Goede voornemens maar wat komt ervan terecht? Deze week verscheen het jaarverslag en jaarrekening 2017 van de regio Hart van Brabant, een uitgebreid boekwerk met veel informatie over wat er ...

Lees meer

13-04-2018: Woningbouw

Grassen zorgt voor vertraging woningbouw Volgende week woensdag wordt er in de informatievergadering Ruimte gesproken over de woningbouw in de Grassen. Op de agenda staat een voorstel van het college ...

Lees meer

06-04-2018: Groenbeleid

Nieuw groenstructuurplan in de maak De gemeente Heusden profileert zich al jaren als groene gemeente en als je rondkijkt in onze kernen, dan is er ook veel groen aanwezig, zowel ...

Lees meer