18-09-2017 Voorbereiding verkiezingen

Algemene ledenvergadering 18 september 2017 Op deze vergadering hebben vele leden zich akkoord verklaard zich kiesbaar te stellen voor Gemeentebelangen. De PR commissie heeft de huidige stand van zaken medegedeeld. ...

Lees meer