Fractieondersteuners

Elke raadsfractie kan tijdens de informatievergaderingen fractieondersteuners inzetten.  Zij helpen de fractie bij de voorbereiding van de informatievergaderingen en kunnen dus ook deelnemen aan de informatievergaderingen en daadwerkelijk (namens de fractie) het woord voeren. Op deze manier kunnen ook nieuwe mensen het raadswerk van nabij meemaken en mogelijk in een volgende raadsperiode de stap naar de raad maken.

Voor de fractie Gemeentebelangen is een aantal fractieondersteuners actief:

Fractieondersteuners

Bastiaan de Hart

Fractieondersteuner

Dwayne van Wijck

Fractieondersteuner

Van Deelenstraat 114
5256 JE Oudheusden
Cluster Bestuur en Beheer