Fractieondersteuners

Elke raadsfractie kan tijdens de informatievergaderingen fractieondersteuners inzetten.  Zij helpen de fractie bij de voorbereiding van de informatievergaderingen en kunnen dus ook deelnemen aan de informatievergaderingen en daadwerkelijk (namens de fractie) het woord voeren. Op deze manier kunnen ook nieuwe mensen het raadswerk van nabij meemaken en mogelijk in een volgende raadsperiode de stap naar de raad maken.

Voor de fractie Gemeentebelangen is een aantal fractieondersteuners actief:

Fractieondersteuners

Peter van Steen

Fractieondersteuner

Burg. Hoefnagelstraat 37
5251 TJ Vlijmen
Cluster Samenleving

Bart van Spaandonk

Fractieondersteuner

Lindehof 9
5151 AX Drunen
Inzetbaar binnen alle clusters

Dwayne van Wijck

Fractieondersteuner

Van Deelenstraat 114
5256 JE Oudheusden
Cluster Bestuur en Beheer

Jeanet van Ruremonde

Fractieondersteuner

Voorstraat 12
5251 CP Vlijmen
Cluster Ruimte (o.a. ruimtelijk beleid, structuurvisie, bestemmingsplannen, volkshuisvesting)