Wethouder

Namens Gemeentebelangen zit Wim van Engeland in het college.

 

Zijn portefeuille bevat o.a. de volgende zaken:

 • Informatievoorziening
 • Jeugd- en Jongerenwerk
 • Kunst en cultuur
 • Monumentenbeleid
 • Onderwijs
 • Pachtgronden en kavelruil
 • Publieksdienstverlening
 • Transitie jeugd
 • Transitie onderwijs

Verder heeft hij ook nog een aantal projecten in zijn portefeuille:

 • Voorste Venne
 • Dillenburg
 • Gemeentelijke huisvesting
 • Jonker Fris-locatie

Tevens is hij plaatsvervangend voorzitter van het college.

wethouder

Wim van Engeland