Verkiezingsprogramma

Voorwoord

Gemeentebelangen Heusden presenteert hierbij haar verkiezingsprogramma 2018-2022. In dit programma leest u op welke onderwerpen en thema’s wij de de komende vier jaren de nadruk willen leggen. Thema’s die betrekking hebben op de directe leegomgeving van u als inwoner en waarmee u dagelijks geconfronteerd wordt.

Onze speerpunten

Financieel beleid

Lees meer

Ruimtelijke Ordening

Lees meer

Milieu en afval

Lees meer

Zorg en Welzijn

Lees meer

Werk en Inkomen

Lees meer

Kunst en cultuur

Lees meer

Sport

Lees meer

Onderwijs

Lees meer

Toerisme en recreatie

Lees meer

GOL (Gebiedontwikkeling Oostelijke Langstraat)

Lees meer