Castellum Oudheusden 2e fase

PERSBERICHT   GEMEENTE   HEUSDEN

Start voorbereidingen bouw tweede fase Castellum Oudheusden

Na de zomer worden de woningen van de eerste fase van ‘Het Castellum’ in Oudheusden opgeleverd. Onlangs is bekend geworden dat ook kan worden gestart met de voorbereidingen voor de bouw van de tweede fase; het appartementencomplex. De rechter heeft een uitspraak gedaan over de onteigening van de woning aan de Robrechtstraat 19. Deze woning is inmiddels in eigendom van de gemeente.

Vorig jaar zijn in het herstructureringsgebied aan de C. Verolmestraat, Robrechtstraat, A. Loeffstraat en Suitbertusstraat in Oudheusden alle woningen gesloopt op het gedeelte Robrechtstraat 17 tot en met 25 na. Dit kon niet in één keer gebeuren, omdat er nog een onteigeningsprocedure liep. Om toch vooruit te kunnen met het project is destijds besloten om alvast de woningen van de eerste fase te bouwen. Nu de laatste woning ook in eigendom is van de gemeente kan worden gestart met de voorbereidingen voor de bouw van het laatste deel; het appartementencomplex.

Onteigening
De gemeente had graag voorkomen dat een onteigeningsprocedure doorlopen moest worden, want onteigening is een zwaar middel. Er zijn verschillende pogingen ondernomen om er in onderling overleg uit te komen. Dat is niet gelukt. De gemeente is blij dat er nu een einde is gekomen aan dit traject en dat gestart kan worden met de tweede fase. Zodra die fase is gerealiseerd, is het Castellum echt af en is Oudheusden een fraaie woonwijk rijker.

Planning
Met de uitspraak van de rechter is de volledige onteigeningsprocedure nog niet afgerond. De rechter moet zich nog buigen over de financiële afwikkeling. Dit heeft echter geen invloed op de werkzaamheden in fase 2. De (tijdelijke) bewoners aan de Robrechtstraat 17 tot en met 25 verlaten in mei hun woning. Vervolgens zal de aannemer deze woningen in opdracht van Woonveste slopen. Dit neemt ongeveer drie weken in beslag. Nadat het terrein vrij is van obstakels en puinresten start, zoals het er nu naar uitziet, in augustus of september de bouw van fase 2. Naar verwachting vindt de oplevering eind 2012 plaats.

Hart! voor Oudheusden
Het Castellum is een van de projecten binnen het programma Hart! voor Oudheusden. De gemeente Heusden heeft dit programma opgesteld om te investeren in de toekomst van Oudheusden. Met als doel om de inwoners prettig en veilig te laten wonen, werken en leren in hun wijk.