Het Memo Voortgang zwembad ’t RUN is geagendeerd voor de extra informatievergadering Samenleving op 21 september a.s.:

2015-0912 Memo Het Run 2016 en verder