Reisverslag Otjiwarongo

Op 7 april vertrok een delegatie van de gemeente Heusden voor een werkbezoek van 12 dagen naar Otjiwarongo, Namibië. In de delegatie o.a. de burgemeester, een wethouder en een viertal raadsleden. De gemeente Heusden heeft al een aantal jaren een zgn. twinning met Otjiwarongo; er lopen diverse projecten die door Heusden ondersteund worden.

Doel van de reis was om de stand van zaken van die projecten te bekijken en om een indruk te krijgen hoe het verder moet met die twinning. Het rijk stelt namelijk geen gelden meer beschikbaar voor dit soort zaken en dus staat Heusden voor de vraag of men verder moet met deze projecten en zo ja, hoe.

U kunt hier een reisverslag downloaden:    Reisverslag Otjiwarongo