Author Archives: Bestuur

22 nov
0

28-10-2013: Verkiezingen 2014

Caspar van den Brandt lijsttrekker Caspar van den Brandt is in een onlangs gehouden ledenvergadering opnieuw gekozen tot lijsttrekker van Gemeentebelangen bij de raadsverkiezingen van maart 2014. Ook in 2010 was hij al lijsttrekker en sindsdien vervult hij de functie ...

Lees meer
21 nov
0

28-10-2013: verkiezingen 2014

Adri van den Hoven stopt Adri heeft besloten te stoppen als raadslid in de gemeente Heusden. In 1982 werd Adri voor de eerste keer in de raad van de toenmalige gemeente Drunen gekozen. Sindsdien is hij onafgebroken actief geweest in ...

Lees meer
20 nov
0

25-06-2013: Jaarrekening 2012

Jaarrekening 2012 Hieronder de bijdrage van onze fractie bij de behandeling van het jaarverslag en jaarrekening 2012 van de gemeente Heusden: Het jaarverslag en de jaarrekening hebben opnieuw aan leesbaarheid en overzichtelijkheid gewonnen. Uit het verslag blijkt dat het college ...

Lees meer
20 nov
0

25-06-2013: Voorjaarsnota 2013

Voorjaarsnota 2013 Hieronder de bijdrage van onze fractie bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2013: De Voorjaarsnota 2013 geeft m.b.t. de meerjarenbegroting een wisselend beeld: een behoorlijk overschot in 2014 en beheersbare tekorten over de volgende drie jaren. Beheersbaar want ...

Lees meer
20 nov
0

19-06-2013: Voorste Venne terug bij af

Terug naar Heusdense schaal Hieronder de bijdrage van onze fractie bij de behandeling van het raadsvoorstel inzake de Voorste Venne in de raadsvergadering van 13 juni jl.: Evaluatie afgelopen periode: Terug kijkend op de afgelopen 4 maanden, beginnend bij de ...

Lees meer
20 nov
0

18-05-2013: Beleid lokale partijen

Discriminatie lokale partijen De VVPG (Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen) heeft onderstaand persbericht gepubliceerd. Er bestaat al een grote rechtsongelijkheid tussen lokale partijen en landelijke partijen en die rechtsongelijkheid wordt nu zelfs nog groter met een verplicht giftenregister.   PERSBERICHT ...

Lees meer
20 nov
0

08-11-2012: Algemene Beschouwing Begroting 2013

Algemene Beschouwingen De fractie Gemeentebelangen is bijzonder ingenomen met de voorliggende begroting 2013, vooral omdat de meerjarenbegroting voor het eerst in jaren echt sluitend is; alle vier jaarschijven sluiten met een positief saldo en dat is in jaren niet in ...

Lees meer
20 nov
0

05-10-2012: Kosten Centrumplan Vlijmen

Bijdrage gemeente CP Vlijmen Zoals elders op deze site al vermeld is de gemeente rond met projectontwikkelaar Heijmans . Er ligt een overeenkomst waarbij Heijmans op zich neemt om een schitterend plan te gaan realiseren. De gemeenteraad heeft in het ...

Lees meer
20 nov
0

13-09-2012: Uitslag in Heusden

Verkiezingen in Heusden Ook in Heusden is de VVD de grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen geworden. Met een winst van maar liefst 9,5% t.o.v. 2012 komen de liberalen op 32,3% van de stemmen en vormen daarmee verreweg de grootste ...

Lees meer
20 nov
0

27-06-2012: Jaarrekening 2011

Jaarrekening 2011 Hieronder de bijdrage van onze fractie bij de behandeling van de Jaarrekening 2011: Raadsvergadering 26 juni 2012:  Jaarrekening 2011  Het jaarverslag is beter leesbaar dan vorig jaar door concretere teksten en de toevoeging van enkele samenvattende overzichten. Door ...

Lees meer
12