Author Archives: Kees Musters

14 jul
0

14-07-2021: Terugblik Raadsvergadering 13 juli

Heusden wil verder met GOL De laatste raadsvergadering vóór het zomerreces kende niet zo’n lange agenda, maar wel enkele punten die nogal wat vergadertijd vroegen. Belangrijkste punt was een voorstel van het college aan de raad om een extra krediet ...

Lees meer
07 jul
0

06-07-2021: Raadsvergadering

Voorjaarsnota 2021 In eerste instantie bood de Voorjaarsnota weinig perspectief. Extra inkomsten waren nog niet bekend; extra uitgaven wel. Met die voorstellen op blz. 9 van de VJN kunnen wij volledig instemmen, zeker als het gaat om de VTH taken ...

Lees meer
07 jul
0

06-07-2021: Raadsvergadering

Jaarstukken 2020: Jaarverslag en Jaarrekening Een bewogen jaar 2020; een jaar dat in ons geheugen gegrift zal blijven staan als het jaar van de wereldwijde coronapandemie. Die pandemie heeft veel ellende gebracht voor inwoners, voor bedrijven, voor culturele instellingen en ...

Lees meer
26 jun
0

26-06-2021: Voorjaarsnota Update

Meicirculaire is binnen Gisteren schreef ik over een dilemma in de Voorjaarsnota: we hebben wel zicht op de stijging van de uitgaven in de komende jaren, maar over de belangrijkste inkomsten, de uitkering uit het Gemeentefonds, tasten we nog in ...

Lees meer
25 jun
0

25-06-2021: Voorjaarsnota

Onzekerheid troef Afgelopen weken heb ik geschreven over de financiële ontwikkelingen in 2020 (jaarverslag 2020) en 2021 (eerste bestuursrapportage); deze week gaat het over de toekomstige ontwikkelingen, met name 2022 aan de hand van de Voorjaarsnota, die begin juli in ...

Lees meer
18 jun
0

18-06-2021: Eerste bestuursrapportage 2021

Begrotingssaldo 2021 verandert nauwelijks Er zijn elk jaar twee momenten in het jaar waarop de gemeente bekijkt of de begroting over het lopende jaar moet worden bijgesteld. Die bijstellingen, de eerste na 4 maanden, de tweede na 8 maanden, worden ...

Lees meer
11 jun
0

11-06-2021: Jaarverslag en Jaarrekening 2020

Heusden houdt in 2020 4,6 miljoen over Juni, in gemeenteland de tijd waarin elk jaar weer de financiële jaarstukken gepresenteerd worden. Ook het college in Heusden kwam deze week met het jaarverslag en jaarrekening over het afgelopen jaar, een bijzonder ...

Lees meer
06 jun
0

Bestuurswisseling

PERSBERICHT 6-6-2021 Bestuurswisseling bij  Gemeentebelangen Tijdens de jaarvergadering van Gemeentebelangen op 31 mei 2021 vond er een bestuurswisseling plaats. Tijdens deze vergadering werd uitvoerig stil gestaan bij het afscheid van Jos Smits en Frie Klerks. Jos is vanaf het ontstaan ...

Lees meer
04 jun
0

04-06-2021: Bibliotheek Drunen

Verhuizing naar de Voorste Venne? Al geruime tijd wordt er in de Heusdense politiek gesproken over een verhuizing van de bibliotheek in Drunen naar het gebouw van de Voorste Venne. De huidige huisvesting tussen Hugo de Grootstraat en de Rooseveltstraat ...

Lees meer
28 mei
0

28-05-2021: Vesting Heusden

De vestingwallen gaan verzakken Dat was even schrikken afgelopen weekend toen we de besluitenlijst van de collegevergadering van 18 mei openden. Adviesbureau Fugro heeft onderzoek gedaan naar de stabiliteit van de vestingwallen en de conclusies liegen er niet om. De ...

Lees meer