Author Archives: Kees Musters

23 mei
0

23-05-2018: Coalitieprogramma 2018-2022

Extra raadsvergadering: presentatie nieuw coalitieprogramma   Lees hier het coalitieprogramma voor de komende 4 jaren: Coalitieprogramma 2018-2022  

Lees meer
18 mei
0

18-05-2018: Recreatie en toerisme

Regionaal bureau voor toerisme komt er aan! Al enkele jaren wordt er in de Langstraatgemeenten gesproken over meer samenwerking ten aanzien van het toeristisch beleid. Doelstelling is daarbij uiteraard om meer toeristen naar de Langstraat te trekken en om vooral ...

Lees meer
17 mei
0

17-05-2018: Heusden neemt afscheid wethouders

Heusden neemt afscheid van wethouders Margo Mulder en Wim van Engeland      

Lees meer
11 mei
0

11-05-2018: Veiligheidsregio

Inhaalslag bij begroting 2019 Het tweede kwartaal is elk jaar weer de tijd van begrotingen en jaarrekeningen. De jaarstukken vallen bij bosjes in de brievenbus van de raadsleden. Alles bij elkaar zoveel informatie dat we de stukken al bezorgd krijgen ...

Lees meer
07 mei
0

07-05-2018: Huisvesting migranten

Gemeentebelangen zet vraagtekens bij huisvesting migranten Drunen, 2 mei 2018 Aan het College van de gemeente Heusden Via email griffie Vragen o.g.v. artikel 43 RvO over huisvesting arbeidsmigranten Geacht college, Eerder deze week heeft collega-raadslid Frans van der Lee schriftelijke ...

Lees meer
04 mei
0

04-05-2018: Agrifood Capital

Jaarplan en begroting 2019 De samenwerking in de regio Noordoost-Brabant staat al enkele jaren ter discussie. In steeds meer gemeenten worden vraagtekens gezet bij nut en noodzaak van de regionale samenwerking in deze regio. Vraagtekens die je bijvoorbeeld in de ...

Lees meer
27 apr
0

27-04-2018: Provinciaal Toezicht

Heusden voldoet nog niet op alle fronten Afgelopen week ontvingen we het Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2017 van de provincie. In dat Jaarverslag geeft de provincie aan hoe het staat met de kwaliteit van het openbaar bestuur bij de Brabantse gemeenten. ...

Lees meer
20 apr
0

20-04-2018: Hart van Brabant en Leisure

Goede voornemens maar wat komt ervan terecht? Deze week verscheen het jaarverslag en jaarrekening 2017 van de regio Hart van Brabant, een uitgebreid boekwerk met veel informatie over wat er in 2017 in regionaal verband allemaal bereikt is. De bijdragen ...

Lees meer
13 apr
0

13-04-2018: Woningbouw

Grassen zorgt voor vertraging woningbouw Volgende week woensdag wordt er in de informatievergadering Ruimte gesproken over de woningbouw in de Grassen. Op de agenda staat een voorstel van het college om de looptijd van de Grassen aanzienlijk te verlengen. Dat ...

Lees meer
06 apr
0

06-04-2018: Groenbeleid

Nieuw groenstructuurplan in de maak De gemeente Heusden profileert zich al jaren als groene gemeente en als je rondkijkt in onze kernen, dan is er ook veel groen aanwezig, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Maar dat groen komt ...

Lees meer