Author Archives: Kees Musters

24 nov
0

24-11-2017: Duurzaamheid

Heel Heusden Duurzaam! Volgende week dinsdag wordt in de informatievergadering Bestuur en Beheer de nieuwe duurzaamheidsagenda van de gemeente Heusden besproken. In de raadsvergadering van 19 december vindt dan de definitieve vaststelling plaats. Nou ja, wat heet vaststelling. Er is ...

Lees meer
17 nov
0

17-11-2017: Baanbrekers

Eindelijk een daling aantal bijstandsuitkeringen! Het aantal WW-uitkeringen is al geruime tijd aan het dalen. Deze week werd bekend dat het aantal werklozen in Nederland in het 3e kwartaal wederom fors is gedaald met ruim 50.000. Die gunstige ontwikkeling zag ...

Lees meer
10 nov
0

09-11-2017: Algemene Beschouwing begroting 2018

Beschouwing bij begroting Heusden 2018 De laatste begrotingsvergadering in deze raadsperiode en dat vraagt natuurlijk om een terugblik op de behaalde resultaten. Op de eerste plaats de ontwikkeling van de gemeentelijke financiële positie. Nog maar enkele jaren terug zag die ...

Lees meer
10 nov
0

10-11-2017: GOL

Plannen liggen momenteel ter inzage De Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat ofwel de GOL is in een nieuwe fase beland. De voorontwerpen van de bestemmingsplannen zoals in het voorjaar gepubliceerd en besproken zijn nu getransformeerd tot ontwerpbestemmingsplannen en dat betekent dat de ...

Lees meer
04 nov
0

04-11-2017: GOL

GOL-project weer een stapje verder Het GOL-project is weer in een volgende fase beland: de voorontwerp inpassingsplannen van de provincie voor GOL-west en GOL-oost GS zijn in de afgelopen maanden met diverse partijen besproken; dat heeft geleid tot enkele aanpassingen ...

Lees meer
03 nov
0

03-11-2017: Burgerparticipatie

Inwonerspanel tevreden over gemeentelijke dienstverlening De burgerparticipatie is helemaal in: op vele beleidsterreinen zie je dat inwoners willen meespreken en dat er ook naar hun geluisterd wordt. Niet helemaal nieuw natuurlijk, want bij de ruimtelijke ordening is dat al veel ...

Lees meer
02 nov
0

31-10-2017: Terugblik Raadsvergadering

Beleid Woonvisie bijgesteld Een relatief korte raadsagenda, maar wel een nieuwe voorzitter. De eerste raadsvergadering onder voorzitterschap van waarnemend burgemeester Roel Augusteijn. Een ervaren rot in het vak en dus ging hem dat goed af. We wensen hem uiteraard veel ...

Lees meer
27 okt
0

27-10-2017: Armoedebeleid

De Klijnsmagelden in Heusden Staatssecretaris Jette Klijnsma stelde vorig jaar extra gelden beschikbaar om bij het armoedebeleid de doelgroep, mensen met de laagste inkomens, beter te bereiken. Het gaat dan met name om de kinderen van ouders met lage inkomens. ...

Lees meer
20 okt
0

20-10-2017: Peuterspeelzaalwerk

Peuterspeelzaal wordt kinderopvang Op 1 januari 2018 komt er een nieuwe regeling voor het peuterspeelzaalwerk en voor de kinderopvang. Dan treedt namelijk de Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk in werking. Die nieuwe wet heeft gevolgen voor met name het peuterspeelzaalwerk, ...

Lees meer
13 okt
0

13-10-2017: Onderzoek Woonvisie

Rekenkamer onderzoekt beleid volkshuisvesting Afgelopen woensdag werd in de informatievergadering Bestuur en Beheer gesproken over het onderzoek van de rekenkamer over de Woonvisie. Enkele jaren terug is de Woonvisie door de gemeenteraad vastgesteld en de kernvraag bij dit onderzoek is ...

Lees meer