Author Archives: Kees Musters

15 apr
0

15-04-2016: Baanbrekers

Financieel infuus? Afgelopen maandag kwamen in een vergadering van het Algemeen Bestuur van Baanbrekers de jaarstukken over 2015 en de geactualiseerde begroting 2016 en volgende jaren aan de orde. Die stukken roepen een divers beeld op. Enerzijds zie je dat ...

Lees meer
08 apr
0

08-04-2016: Terugblik Verenigde Vergadering

Eerste Verenigde Vergadering groot succes Enkele weken geleden vond de eerste Verenigde Vergadering in de Regio Hart van Brabant plaats. Die vergadering vond plaats op initiatief van onze fractie Gemeentebelangen; wij waren (en zijn) van mening dat het vaststellen van ...

Lees meer
01 apr
0

01-04-2016: De Spie

Grondexploitatie stop gezet Deze week besloot de gemeenteraad om de grondexploitatie van de zgn. spie in Vlijmen stop te zetten. Het gaat dan over de driehoek Wolput, Achterstraat en Looiersteeg in Vlijmen. Al jarenlang probeert de gemeente om tot een ...

Lees meer
30 mrt
0

30-03-2016: Terugblik raadsvergadering 29 maart

Een lange agenda bij de tweede reguliere raadsvergadering van dit jaar met diverse bespreekpunten. Zo werd er uitvoerig stilgestaan bij de stopzetting van de grondexploitatie van “de spie” tussen de Wolput, de Looiersteeg en de Achterstraat in Vlijmen. Een al ...

Lees meer
25 mrt
0

25-03-2016: Omgevingsdienst

Mission Impossible? De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) staat de laatste tijd wel erg in de picture en niet zonder reden. Want dat het niet echt goed gaat met de relatief nieuwe organisatie, dat was al langer bekend. Vorig jaar ...

Lees meer
24 mrt
0

24-03-2016: Opvang Vluchtelingen

Raadsvergadering 10-03-2016: Agendapunt 5: Vluchtelingen – Aanpak communicatie kleinschalige opvang. Voorzitter, Gemeentebelangen is niet “blij” met de komst van maximaal 4 x 100 vluchtelingen naar de gemeente Heusden. Niet “blij” omdat wij het woord “blij” in deze context absoluut “niet ...

Lees meer
19 mrt
0

19-03-2016: Verenigde vergadering

Moties Gemeentebelangen aangenomen Zaterdag 19 maart, een belangrijke dag voor de Midden-Brabantse politiek. Voor het eerst in het bestaan van het regionaal samenwerkingsverband Hart van Brabant werd er een zgn. Verenigde Vergadering gehouden. Ruim 120 raadsleden van de negen deelnemende ...

Lees meer
18 mrt
0

18-03-2016: Baanbrekers

Aantal uitkeringen neemt (nog) niet af! Enkele weken terug zijn de resultaten van Baanbrekers over 2015 bekend gemaakt. Het tekort over 2015 komt uiteindelijk uit op 3,8 miljoen, zo staat te lezen in de bestuursrapportage over het 4e kwartaal. En ...

Lees meer
11 mrt
0

11-03-2016: Regionale samenwerking

De Verenigde Vergadering Volgende week zaterdag een bijzondere bijeenkomst op de politieke agenda in Midden-Brabant. Voor het eerst in de geschiedenis van het samenwerkingsverband Hart van Brabant komt er een zgn. Verenigde Vergadering. Een vrij unieke gebeurtenis, op de eerste ...

Lees meer
04 mrt
0

04-03-2016: Armoedebeleid

Armoede toegenomen! Volgende week komt in de informatievergadering Samenleving het armoedebeleid in de gemeente Heusden aan de orde. Het betreft de jaarlijkse evaluatie van het beleid zoals dat op basis van de armoedenota “Werk blijven maken van armoede” wordt gevoerd. ...

Lees meer